Hem » Aktuellt » FN-dagen på mellanstadiet

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

FN-dagen på mellanstadiet

Mellanstadiet har idag haft en mycket lyckad FN-dag med både temaarbeten i blandade grupper, fika med bakverk från olika länder och till sist har vi i respektive klass lyssnat på programmet ”Barn på flykt” och diskuterat det vi hört.

Efter den gemensamma sångstunden med hela skolan delades klasserna upp i fyra olika grupper, som skulle jobba med fyra olika teman: ”Fattigdom”, ”Konventionen om barns rättigheter”, ”FN:s milleniemål” samt ”FN:s förklaring om mänskliga rättigheter”. I gruppen ”FN:s förklaring om mänskliga rättigheter” inledde vi med att se en film, som berättade vilka de mänskliga rättigheterna är och deras historia. Filmen avslutades med att vi fick ställa oss frågan om de mänskliga rättigheterna faktiskt efterlevs i vår egen vardag. Vi säger att alla människor är lika mycket värda, men lever vi efter det? Behandlar vi verkligen alla i vår närhet som att de har samma värde. Vi pratade också om en rad i sången högstadiet sjöng på sångstunden: ”Jag är jag och du är du, men tillsammans är vi VI”. Det blir mycket lättare att följa den första punkten om alla människors lika värde om vi är ett ”VI” och inte delar upp oss i ”vi och de”.

Sedan arbetade vi kring de mänskliga rättigheterna i grupper.

Efter lunchen, då det bjöds på pizza, vilket röstats fram av alla skolans klasser inför denna dag, var det dags för fika i mellanstadiekorridoren. Nästan alla barn hade med sig något, så det räckte till alla och blev mycket över, trots att vi även bjöd ner lågstadiet på fika. Lågstadiets barn jublade över att få komma ner och äta lite de med!

Alla var nöjda och många barn har sagt att det har varit en jätterolig dag! Också vi lärare är glada över hur lyckad dagen blev.

//Fröken Ania

Arkiv