Hem » Kvalitetsarbete » Trivselregler

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Trivselregler

Vi vill att vår skola ska vara en plats där alla är trygga och trivs, har lust att lära, känner arbetsglädje och utvecklas.

TRIVSELREGLER ÅK F-6

 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är artiga och vänliga mot varandra.
 • Vi uttrycker oss alltid trevligt och vårdat.
 • Vi respekterar de vuxna och följer deras beslut.
 • Vi är rädda om vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö.

Därför gör vi också så här: 

 • Vi kommer till skolan varje dag och är i tid till våra lektioner.
 • Vi lämnar våra mobiler till läraren när vi kommer på morgonen.
 • Vi tänker på arbetsron genom att inte störa med prat under lektionerna.
 • Vi låter bli att ägna oss åt störande aktiviteter  i korridorerna.
 • Vi låter bli att slåss eller säga kränkande saker  till någon.
 • Vi tar av oss våra ytterkläder, mössor och  uteskor när vi är inomhus.
 • Vi avstår från godis, läsk och tuggummi under skoltid.

Konsekvenser i stegvis ordning om trivselreglerna inte följs: 

 1. Tillsägelse
 2. Utvisning från påbörjad lektion
 3. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd
 4. Kvarsittning
 5. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal
 6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen

Skadegörelse på skolan samt ovarsamhet och slarv med skolans material ska ersättas.

TRIVSELREGLER ÅK 7-9    rev. 2019-04-30

På S:t Eriks katolska skola ser vi skolan som en arbetsplats där alla uppför sig på ett sätt som skaparbästa tänkbara förutsättningar för undervisning och lärande. Alla ska känna sig trygga och ha studiero. Vi visar hänsyn genom att:

 1. Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad. Jag tänker också på skolans gemensamma värdegrund ÄRVA (Ärlighet, Respekt, Vänlighet, Ansvar).
 2. Jag kommer i tid till skolan.
 3. Jag har med mig rätt material och är punktlig till varje lektion.
 4. Skoldagen är mobilfri. Jag lämnar in min mobiltelefon till undervisande lärare på morgonen.
 5. Jag räcker upp handen och talar inte rakt ut under lektionen.
 6. Jag använder ett vårdat språk.
 7. Jag fuskar inte på prov och förhör.
 8. Jag lämnar skolans lokaler senast 10 minuter efter sista lektion.
 9. Jag tar inte med godis, tuggummi, chips, snacks, läsk, energidryck och dylikt till skolan.
 10. Jag har inte på mig ytterkläder/ytterskor/mössa/keps inomhus.
 11. Jag håller en låg ljudnivå och varken springer eller studsar boll i korridoren.
 12. Jag respekterar all skolans personal och följer deras uppmaningar.
 13. Jag respekterar skolans förbud avseende stark parfym, nötter, alkohol och tobak på skolans område.
 14. Jag respekterar andra elevers ägodelar.
 15. Jag är aktsam om skolans yttre miljö. Jag kastar skräp i papperskorgarna. Självklart förstör jag inget och klottrar inte. Skadegörelse på skolans egendom ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare.
 16. Jag ansvarar själv för de saker som jag tar med till skolan. Skolan ersätter inte förlorade eller förstörda ägodelar.
 17. Jag använder inte sparkcykel, skateboard eller dylikt inom skolans område.

Konsekvenser

1 Tillsägelse. Ev rapport till vårdnadshavare och mentor.

2 Samtal mellan undervisande lärare och elev. Rapport till vårdnadshavare     och mentor.

3 Utvisning från påbörjad lektion. Rapport till vårdnadshavare och mentor.

4 Samtal mellan undervisande lärare, mentor och elev.

5 Samtal mellan mentor, elev och vårdnadshavare.

6 Samtal mellan rektor, elev och vårdnadshavare.

7 Skriftlig varning enligt Skollagen 5 kap.

 

Omhändertagande av föremål

Enligt skollagens 5 kap. 22-24§§ får rektor och lärare ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen (OBS att det inte står undervisningen) eller riskerar att skada någon. Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Om föremålet inte återlämnas redan efter lektionen ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt.

Om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger får skolan omhänderta föremålet upp till fyra dagar, i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas.

På vår skola hanteras mobiltelefoner som föremål som stör utbildningen, därför omhändertas mobiler som inte lämnats in.

Trivselregler som Pdf

Arkiv