Hem » Kvalitetsarbete » Trivselregler

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Trivselregler

Vi vill att vår skola ska vara en plats där alla är trygga och trivs, har lust att lära, känner arbetsglädje och utvecklas.

TRIVSELREGLER ÅK F-6

 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är artiga och vänliga mot varandra.
 • Vi uttrycker oss alltid trevligt och vårdat.
 • Vi respekterar de vuxna och följer deras beslut.
 • Vi är rädda om vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö.

Därför gör vi också så här: 

 • Vi kommer till skolan varje dag och är i tid till våra lektioner.
 • Vi lämnar våra mobiler till läraren när vi kommer på morgonen.
 • Vi tänker på arbetsron genom att inte störa med prat under lektionerna.
 • Vi låter bli att ägna oss åt störande aktiviteter  i korridorerna.
 • Vi låter bli att slåss eller säga kränkande saker  till någon.
 • Vi tar av oss våra ytterkläder, mössor och  uteskor när vi är inomhus.
 • Vi avstår från godis, läsk och tuggummi under skoltid.

Konsekvenser i stegvis ordning om trivselreglerna inte följs: 

 1. Tillsägelse
 2. Utvisning från påbörjad lektion
 3. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd
 4. Kvarsittning
 5. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal
 6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen

Skadegörelse på skolan samt ovarsamhet och slarv med skolans material ska ersättas.

 TRIVSELREGLER ÅK 7-9

 • Kom till skolan varje dag och var i tid till Dina lektioner.
 • Din mobil ska vara avstängd och undanstoppad innan Du går in till lektionen och får inte tas fram förrän lektionen är slut och Du har lämnat lektionssalen.
 • Tänk på att inte använda Din mobil på ett olämpligt sätt, t.ex. genom att fotografera andra utan medgivande eller skicka olämpliga SMS.
 • Stör inte med prat under lektionerna.
 • Om Du stannar inomhus under förmiddagsrasten och lunchen ska Du uppträda på ett sådant sätt att det är tyst och lugnt i korridorerna. Det gäller även när Du förflyttar Dig mellan olika lokaler i skolan.
 • Du ansvarar själv för de saker Du tar med Dig till skolan. Skolan ersätter inte förlorade ägodelar.
 • Ta av Dig Dina ytterkläder, mössor och uteskor när Du är inomhus.
 • Det är inte tillåtet med godis, läsk och tuggummi i skolan.
 • Det är inte tillåtet att röka inom skolans område.
 • Behandla andra som Du själv vill bli behandlad.
 • Var artig och vänlig mot andra och uttryck Dig alltid på ett trevligt och vårdat sätt.
 • Låt bli att slåss eller säga kränkande saker till någon.
 • Var rädd om vår skola och hjälp till att bevara dess fina miljö.
 • Respektera de vuxna och följ deras beslut.

Vi vill ha en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för alla på skolan. Därför har vi tydliga konsekvenser för de elever som inte följer reglerna. Om en elev inte följer trivselreglerna sker följande i stegvis ordning beroende på förseelsens allvar och frekvens:

 1. Tillsägelse.
 2. Utvisning från påbörjad lektion.
 3. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd.
 4. Kvarsittning.
 5. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal.
 6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen.
 7. Skriftlig varning med ev. ytterligare åtgärder enl. Skollagen 5 kap.

Mobiltelefoner är fantastiska hjälpmedel i vardagen men kan också användas på ett olämpligt sätt. För den som bryter mot skolans regler för mobiler under lektionstid eller använder sin mobil på ett olämpligt sätt finns följande  konsekvenser:

 1. Läraren omhändertar elevens mobiltelefon och den lämnas tillbaka  efter avslutad lektion alternativt senast efter skoldagens slut.
 2. Vid upprepad förseelse blir konsekvensen att eleven under en tidsperiod (normalt en vecka i taget) måste lämna in sin mobiltelefon varje dag till expeditionen på morgonen och får hämta ut den först efter skoldagens slut.
 3. Som en yttersta konsekvens omhändertar skolan mobiltelefonen i upp till fyra dagar.

Skadegörelse på skolan samt ovarsamhet och slarv med skolans materiel ska ersättas.

Trivselregler som Pdf

Arkiv