Hem » Arkiv

Kategoriarkiv: Arkiv

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Sol i skogen

Här kommer en hälsning från skogen. I bästa väder hade lågstadiet sin orientering. Bara sol och glada miner!
Hälsningar från AL1

Rutiner Corona

Nedanstående rutiner gäller terminen ut.

 • Alla uppmanas att tvätta händerna med tvål och vatten med jämna mellanrum.
 • Elever som känner/uppvisar symptom (feber, andningssvårigheter, muskelvärk, torrhosta) skickas hem.
 • Två symptomfria dagar gäller innan elever och personal är välkomna tillbaka till skolan.
 • Personal och vårdnadshavare har informerats om att skolans huvudman inte avser att stänga skolan förrän ett sådant påbud utgått från statsmakten.
 • Vårdnadshavare har uppmanats att inte hålla friska elever hemma.
 • Veckoplaneringar ska ligga på Schoolsoft så att sjuka elever kan följa undervisningen.
 • Alla föräldramöten och utvecklingssamtal har ställts in.
 • Skolrådsmötena har ställts in.
 • Skolavslutningen sker i respektive klassrum.
 • Inga gemensamma mässor firas.
 • Övriga mässor firas klassvis.
 • Vaktmästaren desinficerar dörrhandtagen varannan dag.
 • Arbetslagen får en flaska med desinficering som kan användas på tangentbord etc.
 • Idrott i helklass bedrivs utomhus, helst även idrotten i halvklass.
 • Simningen har ställts in.
 • Utflykter utanför närområdet (dit man kan gå) har ställts in.
 • Lämning och hämtning av elever av vårdnadshavare eller andra vuxna sker på skolgården.
 • I klassrummen säras bänkarna i den mån det går.

Matsalsrutiner:

 • Alla tvättar händerna med tvål och vatten före maten, det går även bra att komplettera med handsprit.
 • Håll avstånd i matkön.
 • Personal delar ut tallrikar, bestick, sallad och knäckebröd/smör.
 • FSKL och åk 1 äter före åk 2 och åk 3.
 • I matsalen sprider vi ut oss så bra det går.

//Rektor Mats

Vikingarna anfaller

Klass 7 går under historielektionerna igenom tiden från romarrikets fall till Stockholms början. En lång, intressant men brutal tid. En av denna tids främsta händelser är framväxten av vikingarikena i Norden.

Vikingarna, som kommer från uttrycket mannen som bor i viken, var födda krigare och krigarkulten lyste igenom sedan barnsben. Våra elever får lära sig vikingarnas sätt att leva, hur de såg på kristna, andra riken i världen och sedermera framväxten av kristendomen under 1000-talet och våra tidiga traditioner…

Bilderna visar eleverna med sina sköldar. Dessa tillverkades i samarbete med träslöjden och användes i “Slaget på ängen”. I detta slag fick eleverna visa sina kunskaper gällande olika formationer då man bildade en sköldmur. Man turades om att anfalla och bli anfallna.

Fotosyntesens hemlighet

Arbete med fotosyntesen i klass 4. Druvsockermolekylen är knepig. Ingen har hunnit göra den än.

Påskhälsning från klass 1

Hej alla glada!
En varm påskhälsning till er!
GLAD PÅSK!
önskar klass 1.


Vårhälsning från klass 1

Våren är här! Klass 1 undersöker naturen i skolans område och letar efter vårblommor. Vi har hittat vintergäck, krokus, påsklilja och några andra. Visst är våren underbar?
Varma hälsningar,
Klass 1

Om coronavirus och Covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. I slutet av 20 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Skillnaden mellan covid-19 och vanliga säsongsinfluensan är att covid-19 kommer drabba betydligt fler i en befolkning där de sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. Det allra flesta blir lindrigt sjuka, som en vanlig influensa och majoriteten blir friska igen. Personer i riskgrupper är äldre och personer med kronisk sjukdom samt med nedsatt immunförsvar.

Symtom vid Covid-19:

 • Feber
 • Hosta (torrhosta)
 • Trötthet
 • Andningssvårigheter
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Halsont

  Krav från skolan:
 • Stanna hemma om du har något av ovanstående symtom eller om du på annat sätt är sjuk.
 • Är du frisk så gäller skolplikt. Skolan har ingen möjlighet till distansundervisning till friska elever som är hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du kommer åter till skolan.
 • Tala om ifall du eller någon av dina anhöriga har covid-19.
 • Om en elev insjuknar under skoltid så isoleras eleven och vårdnadshavare kontaktas.
 • Skolan utför noggrann städning av lokaler samt desinficerar tagytor regelbundet.
 • Eleverna på skolan påminns om god handhygien.
 • Utflykter och större sammankomster på/med skolan är inställda tills vidare.

  Rekommendationer:
 • Om du är sjuk och inte klarar dig med egenvård i hemmet så kontakta 1177.
 • Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten och då i minst 30 sekunder (efter toalettbesök, inför matintag, när du kommer in utifrån och när de känns smutsiga).
 • Använd handsprit vid de tillfällen då tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Undvik att ta på områden där många människor tar t.ex. hissknappar, trapphandtag osv. eller använd handskar.
 • Undvik att röra vid ansiktet.

  20-03-16
 • Tänk på att skydda personer i riskgrupper. Vissa äldreboenden och sjukhus har nu besöksförbud för att skydda de äldre. Det kan vara bra att inte låta mor- /farföräldrar vara barnvakt osv. Hjälp gärna dina äldre släktingar/vänner med handling så att de inte behöver gå ut.
 • Undvik om möjligt träffar med många personer. Regeringen har förbjudit sammankomster på över 500 personer.
 • Välj gärna att gå eller cykla när det är möjligt istället för att åka kommunalt.
 • Undvik om möjligt resor.

  Mer information och nya uppdateringar:
  Folhälsomyndigheten uppdaterar sin information dagligen:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

  Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronavirusetcovid-19—information-till-skolor-och-forskolo

  UD: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

  1177: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/omcorona/

  11313: Informationstelefon gällande generella frågor om Corona och covid-19.

  Ny viktig hemsida där du hittar den senaste informationen:
  https://www.krisinformation.se/

  Mats Hansén
  Rektor

  Sara Hurtig
  Skolsköterska

20-03-17 Uppdaterad information Corona


Bästa vårdnadshavare,
jag vill påminna om följande. Sjuka barn ska inte komma till skolan. Sjuka barn ska hållas hemma två dygn efter att sjukdomssymptomen har försvunnit. 

Barn som inte uppvisar några symptom ska vara i skolan.  Som vårdnadshavare kan man inte på eget bevåg hålla friska barn hemma. 

Så länge huvudmannen inte har stängt skolan så kommer ingen distansundervisning genomföras för friska barn.  

Det är en jobbig tid för oss alla men genom att följa de instruktioner som vi får från Folkhälsomyndigheten så kommer vi förr eller senare att komma igenom denna period. 

Mats Hansén
rektor

20-03-10 Uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat risken för spridning av Covid-19 i Sverige till måttligt hög.

Allmänheten påminns om att stanna hemma vid sjukdom samt om vikten av god handhygien. Den som bär på smitta av Covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att informera andra människor som de har nära kontakt med.

UD har uppdaterat avrådan kring resor till vissa av de mest drabbade områdena, se hela listan på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Sara Hurtig
Skolsköterska

20-03-02 Information angående den nya Coronaviruset (Covid-19)

Det har framkommit att det finns en del funderingar och oro kring viruset. Om viruset: Det finns idag sju Coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och merscoronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina, sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Smittade av sjukdomen uppvisar symtom som feber, hosta och andra luftvägssymtom och det tar 2-14 dagar innan man insjuknar. Utifrån den informationen som finns i nuläget är bedömningen att smitta sker först när personen är sjuk och inte under inkubationstiden. Covid-19 i Sverige: I nuläget bedömer folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer som har blivit smittade utomlands ska upptäckas i Sverige men att risken är låg för generell smittspridning. Folkhälsomyndigheten betonar att det är viktigt att skilja på enstaka fall och smittspridning i samhället.

Rekommendationer:

– Följ hygienriktlinjer. Tvätta händerna när du kommer in, innan du lagar mat, före måltid, efter toalettbesök och när de känns smutsiga. Tvätta med rikligt med tvål i 30 sekunder och skölj ordentligt, glöm inte tummarna. Använd gärna egen handduk eller engångshanddukar.
Tips: För att få små barn att tvätta händerna tillräckligt länge kan de samtidigt sjunga en sång t.ex. blinka lilla stjärna. Nys och hosta alltid i armveck.
– Om du rest i ett land med smittspridning och insjuknar med luftvägssymtom så ska du stanna hemma och ta kontakt med vårdguiden 1177. Länder där smittspridning eller viss smittspridning finns i nuläget är: Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Singapore, Japan, Tyskland, Frankrike.
– Vid frågor kan du läsa mer på nedanstående länkar. Du kan också kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 eller kontakta skolsköterska Sara Hurtig genom schoolsoft eller på mail (sara@sterik.net)

Information gällande skolan:
Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Länkar:
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus 200302

Mats Hansén
Rektor St. Eriks katolska skola

Sara Hurtig
Skolsköterska St. Eriks katolska skola

Arkiv