Hem » Arkiv

Kategoriarkiv: Arkiv

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

En lyckad dag ute i skogen med klass 1

Här kommer några fina bilder från dagens utflykt med klass 1 i skogen. Vi har byggt kojor, plockat lingon och blåbär och lekt naturbingo.
En mycket lyckad dag!


Hälsningar från klass 1 med magister Antonio och fröknarna Jaana och Teresia

En slöjdlektion med klass 4

Eleverna fick se en film om en pojke som letade inspiration till ett konstverk. Utgångspunkten för elevernas arbete blev “sommarkänsla”. Sedan fick eleverna själva göra en skiss och beskrivning kring vad de ville uttrycka och berätta med sin skulptur/konstverk.

//magister Rickard

Tack, fader Andreas!

Sedan år 2013 har vi haft förmånen att fått ha fader Andreas som vår skolpräst.

Fader Andreas har på goda grunder varit mycket uppskattad av såväl elever som personal. Det som har lyst igenom är hans hjärta för sina medmänniskor.
När jag funderade på vad jag skulle säga i mitt avskedstal tänkte jag nästan omedelbart på andens frukter som S:t Paulus beskriver i sitt brev till galaterna. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är med dessa ord som jag skulle beskriva fader Andreas.
Nu drar han vidare på nya uppdrag i sitt hemland Spanien. Vi hoppas på en snar ersättare och önskar fader Andreas allt gott i framtiden!


Mats Hansén
rektor

Åtgärder på S:t Eriks katolska skola för att minska risken för smittspridning

Åtgärder på skolan för att minska risken för smittspridning:
• Skolan följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten samt skolverket.
• Alla (elever, personal, föräldrar) som känner sig sjuka eller har symtom stannar hemma från skolan.
• Om en elev insjuknar under skoldagen tas eleven till väntrummet utanför skolsyster alternativt väntar utomhus, till dess att föräldrar kan hämta eleven, vilket bör ske skyndsamt.
• Vid sjukdom stannar personen hemma två dygn efter tillfrisknande.
• Vid bekräftad covid-19 stannar personen hemma en vecka efter tillfrisknande.
• Är någon närstående till eleven sjuk, meddela gärna skolan så att skolan kan uppmärksamma eventuella symtom så snart som möjligt.
• Elever påminns om att tvätta händerna när de kommer in på skolan samt inför måltid.
• Handdesinfektionsmedel finns att ta i anslutning till skolbespisningen.
• I matsalsbuffén hålls minst en meter distans. Klasserna tas in matsalen med viss intervall. Salladsbestick och bestick att ta mat med byts ut alternativt görs rent mellan varje servering.
• I klassrummen tänker vi på att hålla avstånd i den utsträckning det är möjligt.
• Skolans lokaler vädras regelbundet.
• Tagytor desinficeras regelbundet.
• Idrott sker i större utsträckning utomhus.
• Alla elever spenderar rasterna utomhus.
• Hämtning och lämning av barn sker utomhus.
• Inga stora sammankomster i nuläget.
• Endast föräldrar som har ett möte bokat på skolan välkomnas i lokalerna.
• Klassutflykter som innebär behov att åka kommunaltrafik begränsas.
• Besök i skolbiblioteket sker i mindre grupper.
• Vi pratar om situationen med Corona/covid-19 med våra elever och är lyhörda för frågor och funderingar.

Rektors hälsning inför terminsstarten

Bästa vårdnadshavare!

Jag hoppas att ni har haft en vilsam och skön sommar.

Jag och den övriga personalen förbereder oss nu som bäst inför det nya läsåret och ser fram emot att träffa eleverna igen.

Onsdagen den 19/8 är sommarlovet slut och det är dags för upprop.

På grund av rådande omständigheter kommer vi inte ha en traditionell uppstart med mässa utan alla elever träffas i sina respektive klassrum kl 10.00. Efter uppropet är skoldagen slut för de elever som inte går på fritids/fritidsklubben.

Precis som under våren så släpper vi inte in andra vuxna än personal och de som har bokade möten i våra lokaler, det betyder alltså att ni tyvärr inte kan följa med in till klassrummet på uppropet.

I övrigt är det fortfarande viktigt att barn som uppvisar sjukdomssymptom på hålls hemma och att sköta handhygienen.

Jag vill även påminna om vikten av att era adressuppgifter på Schoolsoft är korrekta, ta en titt redan idag och gör ändringar om ni bytt adress eller telefonnummer.

Vänligen

Mats Hansén

Rektor

Tal till klassen – sista lektionen i svenska

De tre sista lektionerna i svenska med klass 9 ägnade vi oss åt att hålla olika typer av tal. Det föll sig ganska naturligt att den sista lektionen säga några ord till varandra. Nedan kan ni läsa tre av talen. Jag är stolt över eleverna och vad de uppnått under de tre år jag har haft förmånen att undervisa dem i svenskämnet. Det har mött alla utmaningar modigt om än ibland motvilligt. //Fröken Kristina

“Skolan är som ett svenskt fängelse. Du kommer inte dit frivilligt. Men om du jobbar hårt och sköter dig, kommer ditt liv att bli mycket enklare.

Nu när jag ser er alla här, ser jag hur var och en av er har utvecklats. Ni har alla jobbat hårt och nu har vi alla en läderfåtölj och en 55-tums TV i våra celler.

Men nog med skämt, jag vill tacka er alla, klasskamrater och lärare, för alla de här fantastiska åren. Nu öppnas dörrarna till cellen bredvid – gymnasiet. Lycka till!”

Av Bernar

“2010 tog jag mitt första kliv in på S:t Eriks katolska skola. Då såg saker inte likadana ut som de gör idag. Barn sprang på den gamla skolgården och inte visste jag att några av dem skulle jag känna ända tills idag.

Alla som sitter här idag var inte där den dagen men saker förändras. Klassen, relationerna, individen och så mycket mer har förändrats. Är det inte lite roligt hur mycket som har hänt på bara några dagar, månader och år. All den tid vi har spenderat med varandra har gjort oss galna på varandra, både på gott och ont. Med tiden har vi analyserat och bildat uppfattningar om var och en i vår omgivning.

Jag kan med rent samvete säga att jag inte tycker illa om någon. Var och en av er har lärt mig något. Fått mig att skratta och hjälpt mig utvecklas. För det vill jag bara säga tack. Jag hoppas att var och en av er lyckas bra med vad det än är ni har framför er och jag hoppas att ni är glada och friska på vägen mot ert mål. Livet kan vara jobbigt ibland och vissa förändringar kan göra ont men jag lovar att om ni håller fast vid era värderingar och värdesätter er moral så kommer allt att gå.

Tack för alla dagar, månader och år!”

Av Miriam

Vänskap, minnen och framgång.
Det är tre saker som jag tror att vi alla kommer att ta med oss härifrån. År efter år har vi samlat tillsammans på skolan och spenderat våra dagar med varandra. Vi har knutit vänskapsband som sent kommer att glömmas.

Vänskap, minnen och framgång.
Det är de saker vi minns, har upplevt och gjort tillsammans. Alla ställen vi besökt och alla gånger vi skrattat tillsammans.

Vänskap, minnen och framgång.
Det är det vi nu lämnar skolan med. Kanske som helt andra människor än när vi började. Men som bra och framgångsrika människor, som har hela livet framför sig.

Därför vill jag inte lämna denna skola i sorg utan i glädje för alla vänner jag fått, alla minne vi skapat och allt jag har lärt mig.

av Lynn

Klass 9, lycka till!

I tisdags tog vi avsked av våra härliga nior. ? Det är alltid vemodigt att se dem lämna skolan men vi vet att eleverna är väl rustade för gymnasiet och det som väntar i livet. I år blev det annorlunda pga Covid-19. Ingen stor högtidlig avslutningsfest för hela skolan, ingen gemensam avslutningslunch för nior och lärare. Vi lärare fick ändå tillfället att överraska dem i klassrummet med en sång och sedan lyssna till rektors tal. ????
Återigen, stort grattis alla fantastiska elever! ❤ Njut av sommarlovet innan allvaret börjar igen i höst. Vi hoppas ni kommer och hälsar på oss när ni får tid! Ni är alltid hjärtligt välkomna.

Sista samlingen i klassrummet. Klass 9 lyssnar till rektors tal.

Sol i skogen

Här kommer en hälsning från skogen. I bästa väder hade lågstadiet sin orientering. Bara sol och glada miner!
Hälsningar från AL1

Rutiner Corona

Nedanstående rutiner gäller terminen ut.

 • Alla uppmanas att tvätta händerna med tvål och vatten med jämna mellanrum.
 • Elever som känner/uppvisar symptom (feber, andningssvårigheter, muskelvärk, torrhosta) skickas hem.
 • Två symptomfria dagar gäller innan elever och personal är välkomna tillbaka till skolan.
 • Personal och vårdnadshavare har informerats om att skolans huvudman inte avser att stänga skolan förrän ett sådant påbud utgått från statsmakten.
 • Vårdnadshavare har uppmanats att inte hålla friska elever hemma.
 • Veckoplaneringar ska ligga på Schoolsoft så att sjuka elever kan följa undervisningen.
 • Alla föräldramöten och utvecklingssamtal har ställts in.
 • Skolrådsmötena har ställts in.
 • Skolavslutningen sker i respektive klassrum.
 • Inga gemensamma mässor firas.
 • Övriga mässor firas klassvis.
 • Vaktmästaren desinficerar dörrhandtagen varannan dag.
 • Arbetslagen får en flaska med desinficering som kan användas på tangentbord etc.
 • Idrott i helklass bedrivs utomhus, helst även idrotten i halvklass.
 • Simningen har ställts in.
 • Utflykter utanför närområdet (dit man kan gå) har ställts in.
 • Lämning och hämtning av elever av vårdnadshavare eller andra vuxna sker på skolgården.
 • I klassrummen säras bänkarna i den mån det går.

Matsalsrutiner:

 • Alla tvättar händerna med tvål och vatten före maten, det går även bra att komplettera med handsprit.
 • Håll avstånd i matkön.
 • Personal delar ut tallrikar, bestick, sallad och knäckebröd/smör.
 • FSKL och åk 1 äter före åk 2 och åk 3.
 • I matsalen sprider vi ut oss så bra det går.

//Rektor Mats

Vikingarna anfaller

Klass 7 går under historielektionerna igenom tiden från romarrikets fall till Stockholms början. En lång, intressant men brutal tid. En av denna tids främsta händelser är framväxten av vikingarikena i Norden.

Vikingarna, som kommer från uttrycket mannen som bor i viken, var födda krigare och krigarkulten lyste igenom sedan barnsben. Våra elever får lära sig vikingarnas sätt att leva, hur de såg på kristna, andra riken i världen och sedermera framväxten av kristendomen under 1000-talet och våra tidiga traditioner…

Bilderna visar eleverna med sina sköldar. Dessa tillverkades i samarbete med träslöjden och användes i “Slaget på ängen”. I detta slag fick eleverna visa sina kunskaper gällande olika formationer då man bildade en sköldmur. Man turades om att anfalla och bli anfallna.

Arkiv