Hem » Aktuellt » Nätetik

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Nätetik

Digitala verktyg används i alla Sveriges skolor, så även i vår skola.

”Skolans digitalisering handlar om förändrade arbetssätt, inte bara om teknik. Skolverket stödjer både huvudmän, skolledare och personal i att utveckla undervisningen och effektivisera administrationen. Barn och elever ska kunna utveckla en god digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. De behöver också kunna använda digitala verktyg och ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.” (källa: Skolverkets hemsida)

PÅ denna sida vill vi ge dig som målsman information om vilka digitala verktyg vi använder i skolan och hur/varför dessa används. Det är viktigt att du vet vad ditt barn gör på nätet såväl i skolan som på fritiden. Du kommer här även hitta information om hur du kan hjälpa ditt barn att vara medveten om vilket positivt hjälpmedel internet kan vara men även bli medveten om att det kan vara bra att vara uppmärksam på vilka appar man använder och hur man använder dessa.

Framtidens elever kommer att se digitala verktyg som något helt naturligt.
Frågan är hur vi använder dessa och varför. (Foto: Pixabay)

Vilka digitala verktyg möter eleven i skolan?

Schoolsoft
Detta är skolans portal som föräldrar, elever och lärare har tillgång till med sina egna lösenord. För dig som förälder är det viktigt att inte dela med dig av ditt lösenord samt byta det regelbundet. Här har du koll på läxor, prov, kalendern, meddelanden, närvaron. Gör det till en god vana att dagligen kolla av Schoolsoft!

Classroom
Detta är precis som det låter ett virtuellt klassrum där eleverna får sina uppgifter och instruktioner, oftast med tydligt inlämningsdatum. Du kan följa ditt barns aktiviteter ifall du meddelar ämnesläraren att du vill göra det.

Quizlet
Detta är ett verktyg där eleverna övar sina glosor. De har fått en kod av sin ämneslärare som bjudit in till en egen skapad grupp.

Kahoot
Detta är ett verktyg som används dåd och då av läraren för att på ett roligt sätt kolla av kunskapsnivån på gruppen. Det blir tydligt vad som kanske måste repeteras lite till eller så kan det helt enkelt vara ett sätt att med skratt och lek avsluta ett ämnesområde.

glosor.eu
Detta verktyg kan användas av alla även privat. Hos oss används det med ett användarnamn och lösenord som är offentligt. Här kan man öva svenska, tyska och engelska. grammatik och ordförråd. Alla övningar är skapade av Kristina Klempt.
Användarnamn: Klempt Lösenord: sterik

Digitala läromedel
Många lärare har valt att använda läromedel som finns som fysisk bok och som digitalt läromedel. Detta för att underlätta för alla elever. Har man glömt sin lärobok i skolan kan man logga in hemifrån. I språk är det viktigt att t.ex. lyssna på texten och då är den digitala boken suverän.

Vilka appar använder eleven på sin fritid?

Instagram
Snapchat
YouTube
Tik Tok
Kik
Facebook
Twitter
Mobilspel
Dator- och konsolspel

Snabbguide: Digitala medier på föräldriska
Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? Här hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag.

Om ditt barn far illa på nätet

  • Skuldbelägg inte barnet.
  • Förklara att du inte blir arg.
  • Observera ändrade beteenden.
  • Stötta barnet att säga ifrån.
  • Agera mot olämpligt beteende.

Här hittar du mer om de fem råden ovan.

För dig som vill veta mer

Surfa lugnt!
Surfa Lugnt arbetar för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna.

Statens mediaråd
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Arkiv