Hem » Synpunkter och klagomålshantering » Allmän föräldrainformation

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Allmän föräldrainformation

Öppettider: Skolan är öppen från klockan 07.30 till 16.00. Eleverna ska dock inte dröja sig kvar inne på skolan för länge efter skolans slut utan lämna skolan senast en kvart efter att den sista lektionen slutat. 

Skolsköterskan arbetar måndag – onsdag samt fredag ojämn vecka. Öppen mottagning måndag-tisdag samt varannan fredag kl. 11.45-13.00.

Skolläkare Monica Wall (träffas efter överenskommelse med skolsköterskan).

Förskolan är för närvarande öppen från kl. 07.00 till klockan kl. 17.00.

Sjukanmälan: Om man är sjuk måste vårdnadshavare sjukanmäla. Detta görs genom att logga in på SchoolSoft och använda tjänsten frånvaroanmälan. Du kan i undantagsfall också ringa skolan samma dag som eleven blivit sjuk 7.00-7.45 till 08-121 494 00. Uppge elevens namn, klass samt datum. Till förskolan ringer man 08-121 494 10.

Hastighetsbegränsning/Parkering: Inom och intill skolan gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Föräldrar får parkera på skolans P-platser, men bara under kort tid i samband med lämning och hämtning av barn.

Ledighet: Skolan är mycket restriktiv när det gäller ledighet. Skollagen ger skolan möjlighet att bevilja ledighet men det finns ingen automatisk rätt till ledighet. Ansökan görs alltid via Schoolsoft. Klassföreståndaren kan bevilja ledighet i upp till två dagar. Ledighet i mer än två dagar kan beviljas av rektor, vanligtvis högst 10 dagar per läsår.

Värdesaker: Det bästa sättet att undvika stölder eller förlust/skada av värdesaker i skolan är att inte ta med dem. Eleven ansvarar själv för de saker han/hon tar med sig.

Förlorade/kvarglömda saker: Kontakta skolexpeditionen om Du förlorat någon sak. För kläder finns en låda vid entrén. Märk gärna kläder med elevens namn. Det som inte hämtas inom rimlig tid skänks till välgörenhet i slutet av varje termin.

Mobiltelefoner: Elever i årskurs F-9 ska lämna sina mobiler till läraren när de kommer på morgonen. Vid akut behov att ringa får eleven vända sig till klassföreståndaren. Elever som inte följer denna regel blir fråntagen telefonen som sedan får hämtas på expeditionen efter skoldagens slut. Upprepad förseelse kan innebära att mobiltelefonen måste hämtas av förälder eller omhändertas under en längre period.

Fotografering: Det är inte tillåtet att utan tillstånd från personalen fotografera eller filma inom skolans område.

Modersmålsundervisning: De elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till modersmålsundervisning på skolan, anordnad av Språkcentrum. Intresse ska anmälas till klassföreståndaren på särskild blankett.

Skolmaterial: Eleverna får låna skolans läroböcker. Det är därför viktigt att de är rädda om böckerna och sätter ett skyddande omslag på dem. Böckerna ska också vara märkta med elevens namn och klass. Förlorade eller förstörda böcker måste ersättas.

Bibliotek: På skolan finns ett centralt beläget bibliotek där eleverna kan låna böcker under skoltid. Öppettider finns anslagna utanför dörren.
 Under skolveckan har eleverna en schemalagd lässtund.

Elevregister: Skolan behandlar uppgifter om barnen/eleverna och deras föräldrar i sin elevadministrativa verksamhet. Det handlar om uppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera verksamheten, t.ex. för kontakt med er, sammanställning av klasslistor och skolkatalog, betygsrapportering och annan rapportering till kommuner, Skolverket och andra myndigheter när dessa begär in personuppgifter som skolan måste lämna enligt gällande lagar eller förordningar. Skolan använder registret i enlighet med GDPR. Ingen obehörig får tillgång till uppgifterna i elevregistret, som förvaras på ett säkert ställe.
Varje elev ska lämna in en ifylld elevregisterblankett. Det är viktigt att vi snabbt kan nå er vid behov. Vi vill också ha ett telefonnummer till annan kontaktperson om ni själva inte kan nås. Vid flyttning ska anmälan om ny adress snarast lämnas till klassföreståndaren.

Schoolsoft: På Youtube finns många korta filmer om hur Shoolsoft fungerar. Här hittar du en instruktionsfilm på ca 14 minuter om hur Schoolsoft fungerar för dig som är vårdnadshavare. Länk till filmen.

Betygsättning: Hur sätter lärare betyg? Här hittar du en länk från Skolverket. Länk till filmen.
Hur fungerar terminsbetyg? Länk till filmen.

Förväntansdokument: Här kan du läsa vilka förväntningar vi har på varandra, allt för att skolgången ska fungera så bra som möjligt tillsammans.

Förskolan till klass 6: Förväntansdokument F-6

Högstadiet: Förväntansdokument 7-9

Arkiv