Hem » Förskolan

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Förskolan

VÄLKOMMEN TILL S:T ERIKS KATOLSKA FÖRSKOLA!

S:t Eriks katolska förskola är en förskola med kristen värdegrund där alla barn är välkomna och verksamheten bedrivs enligt:
– Förskolans läroplan Lpfö 18,
– Skollagen (2010:800),
– FN:skonvention om barnens rättigheter
– S:t Eriks katosla skolas/förskolas värdegrund ÄRVA.

Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn. S:ta Elisabeth avdelning för barn 1-3 år och S:ta Birgitta avdelning för barn 4-5 år. Förskolans lokaler är en del av S:t Eriks katolska skola. I S:t Eriks katolska förskola går barn från flera kommuner inom Stockholmregionen. Förskolan bedriver traditionell förskolepedagogik. 

Uppdraget
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”   – Lpfö18

Förskolans verksamhetsidéDenna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är girl-3194977_1920-1-1024x683.jpg

 • Vi ser alla barn som kompetenta och med en vilja att ständigt utvecklas.
 • Varje barn får upptäcka världen på sitt eget sätt, med sina egna ögon och sin egen nyfikenhet.
 • Miljön är utformad så att barnen kan göra egna val. Material för lek och skapande är placerat så att barnen själva kan ta fram det när de vill leka och arbeta. 
 • Miljön är föränderlig och ändras efter barngruppens behov och utveckling.
 • Vi tror på en pedagog som är aktivt nyfiken på barnen och deras tankar.
 • Vi vill möta och arbeta med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande.
 • Vi tror på att genom pedagogernas aktiva lyssnande ökas barnens inflytande.

Mål och arbetssätt

Skapa en trygg, lärorik och harmonisk miljö för barnen, personalen och vårdnadshavarna på S:t Eriks Katolska förskola

På S:t Eriks Katolska förskola har vi en målsättning att ge barnen goda förutsättningar för att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. Barnen ska få möjlighet till att utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar andra människor och värderar alla lika. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge barnen de bästa förutsättningarna för en personlig utveckling som gör att de blir självständiga och ansvarsfulla människor. Vi vill också uppmuntra dem till att med nyfikenhet, lust och med alla sina sinnen upptäcka och utforska olika konstarter som musik, rytmik och skapande med hjälp av olika material och teknik.

Förskolans arbetssätt är temainriktat och som i ett led att stärka barnens självkänsla och lärande används pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett av verktygen i en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Att arbeta temainriktat innebär för oss att vi fördjupar oss i ett ämnesområde under en kortare eller längre tid. Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen ständigt i ett jämnt förlopp. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Värdegrund
S:t Eriks Katolska förskola vilar på en kristen värdegrund. Undervisningen bedrivs enligt Förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten till att ututveckla ansvar för sig själva. Förskolan präglas av: Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar (ÄRVA). Den gyllene regeln är en grundpelare för verksamheten: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hands-2847508_1920-1024x683.jpg

Detta innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö, som vilar på kristna värderingar och som främjar barnens harmoniska utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Vi stimulerar barnets intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utveckling. Därför riktar sig förskolans fostran och utbildning till både huvud, hand och hjärta. I förskolearbetet beaktar vi alla sinnen. Miljö- och hälsoaspekten är en naturlig del av detta.

Vad kan du som förälder förvänta dig av oss?

 • Att vi följer de olika riktlinjer samt läroplan som gäller för förskolan
 • Att vi ger ditt barn en god omsorg och en pedagogisk stimulerande verksamhet
 • Att vi har en varierad verksamhet där ditt barns olika behov blir tillgodosedda såväl inne som utomhus
 • Att vi genom samtal, dokumentation och dina besök i verksamheten ger dig möjlighet till delaktighet.
 • Att vi tar kontakt med dig om det är något vi undrar över.

Våra förväntningar på dig som förälder

 • Att du tar kontakt med någon personal vid såväl lämning som hämtning. När du är närvarande är det du som är huvudansvarig för barnet
 • Att du kontaktar oss om tiderna ändras eller om ditt barn kommer att hämtas av någon annan.
 • Att du tar del av den information vi ger.
 • Att du kontaktar oss om det är något du undrar över.

Öppettider

För närvarande håller förskolan öppet måndag-fredag mellan 07.00 och 17.00.
Vid behov tillhandahållas förskolan alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30.

Kontakt

Tel: 070-417 10 83  (fsk. rektor)
08-121 494 10   (avd. S:ta Birgitta)
08-121 494 20 (avd. S:ta Elisabeth)

e-post: forskolan@sterik.net.

Förskolerektor Elzbieta Pagaduan   
e-post: elzbieta@sterik.net

På S:t Eriks Katolska förskola arbetar:
Elzbieta Pagaduan, förskollärare/fsk.rektor
Frida Hansson, förskollärare 
Marina Andersson, barnskötare
Lucia Moser, barnskötare
Nilanan Hellgren, barnskötare
Monica Vargas Rozas, barnskötare
Vajira Malmgren, barnskötare

Tystnadsplikt
All personal på förskolan omfattas av tystnadsplikt och alla är prickfria i brottsregistret.

 

Arkiv