Hem » Skolan » Historik

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Historik

Karolina GerhardingerSkolsystrarna de Notre Dame grundades i Bayern år 1833 som en gren till en fransk kongregation från 1600-talet (där av det franska namnet). Gemenskapen bildades av Karolina Gerhardinger efter att biskopen av Regensburg  givit det kyrkliga tillståndet den 26 mars 1834.

Tillståndet överlämnas av kungen, Ludvig I av Bayern, tillsammans med 1000 gulden. Karolina utses till föreståndarinna och kallas ”moder”. Den 10 november 1834 samma år invigs det nya klostret.

Ett år senare, den 16 november 1835, avlägger Karolina sina klosterlöften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Hon får som klosternamn ”Theresia av Jesus”. Efter grundarinnans förebild ska skolsystrarna vara vänliga pedagoger och duktiga lärarinnor. Framför allt ska de föra vidare den kristna tron.

Den första katolska skolan i Sverige grundades 1795 på Södermalm i Stockholm. På biskop Müllers uppdrag övertog Skolsystrarna de Notre Dame från München verksamheten i december 1931. Skolsystrarna öppnade även en ”kindergarten” i församlingens hus på Götgatan 60 år 1934.

De fick biskop Müllers löfte om ett nytt, modernt skolhus. När elevantalet ökade så att skolans lokaler blev för trånga, beslöts att en ny skola skulle byggas i Enskede. Skolan ritades av arkitekt Lars Bryde. Med hjälp av gåvor från den tyska biskopskonferensen, under kardinal J. Döpfners  ordförandeskap, och från många offervilliga givare i Sverige och utlandet, kunde medlen uppbringas.

byggspade 1Den 8 december 1965 – samma dag som andra Vatikankonciliet avslutades – tog Monsignore Johannes Koch det första spadtaget till den nya skolan. Invigningen förrättades den 19 augusti 1967 av biskop John Taylor, OMI, i närvaro av representanter för myndigheter och vänner i Sverige och utlandet.
S:t Eriks katolska skola kunde starta en ny hösttermin i ett S.t Erik skola Web 2eget, nytt skolhus. Skolan drevs fram till sommaren 2005 av skolsystrarna de Notre Dame.

skolsystrarna

 

Systrarna jobbade hängivet på skolan  och den blev deras livsverk. Sju skolsystrar var kvar på skolan
i juni 2005, då de lämnade Enskede för nya uppgifter i Sverige och Tyskland.

Från 1 januari 2005 bytte stiftelsen namn till Stiftelsen S:t Eriks Katolska Skola med biskop Anders Arborelius som ordförande. Hösten 2011 efterträddes han av stiftets generalvikarie pater Pascal René Lung.

Vi alla på skolan försöker vidareutveckla skolan i skolsystrarnas anda. Tilläggas kan att det finns ytterligare två katolska skolor i Sverige – Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg och Sankt Thomas Skola i Lund.

Syster Gudrun, syster Edelhild, syster Rita, syster Gudrun och syster Inga.

I augusti 2017 uppmärksammade vi att skolan i Enskede fyllde 50 år genom att anordna ett öppet hus. Det blev ett dag att minnas tillsammans med gamla elever och deras familjer samt några av skolsystrarna som kommit från Tyskland.

 

Vi avslutade öppet hus med att fira mässan tillsammans. Skolsystrarna på första raden var en välbekant syn – och saknad.
Från fredagens jubileumsmiddag två gamla kollegor som gladdes över att ses igen- syster Edelhild och Ernö – två idrottslärare,

Arkiv