Hem » Aktuellt » Vikten av läsning

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Vikten av läsning

Vikten av läsning

Barn och läsning är oerhört viktigt. De senaste tio åren har läsförmågan hos svenska barn och ungdomar försämrats markant. 25 % av pojkar i klass 9 klarar inte läsförståelsen av en enklare faktatext, 32 % klarar inte av att följa textremsan på TV. Vi måste alla hjälpas åt så att våra barn får ett bra språk och klarar sig ute i världen. Vi måste locka fler barn att upptäcka läsningens och böckernas magiska värld.

Dagens barn ofta får ”färdiga” bilder presenterade för sig genom filmer och dataspel. Det är viktigt att barn får skapa sina egna inre bilder, och det gör de när de lyssnar till eller läser en bok. Det är då deras fantasi och kreativitet kan blomma ut. Egenskaper som de sedan bär med sig in i vuxenåldern.

Två citat om vikten av läsning:

 ”På många sätt är fantasin mycket bättre för där bestämmer man allting själv. I fantasin kan jag välja att vara modig och stark och supersmart, fast jag är en fegis, ganska svag och normalknäpp. Jag kan välja att vara i äventyret eller att slappa på en strand. Fast mest gillar jag äventyret.”

”Det spelar ingen roll vad böckerna handlar om, bara min fantasi får plats att springa omkring i berättelsen. Jag vill bli överraskad och tänka nya tankar, sådana jag inte skulle ha kommit på om jag inte läst just den historien. Författaren skriver bara halva boken. Den andra halvan får du ta hand om. Det är du som bestämmer hur allt ser ut. Precis så funkar en bra bok. Och jag läser och läser, böcker för vuxna och barn, enkla faktaböcker och tjocka fantasyromaner, små samlingar med korta historier och långa berättelser om varulvar och zombies. Allt finns i böckerna och alla böckerna jag läst finns i mig. Jag är rik!”

Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn?

Forskning visar att :

  • 80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt text
  • En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord.
  • En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.
  • En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd

Så visst gör läsningen skillnad!

För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna klara sitt dagliga liv, kunna hänga med i nyhetssändningar och förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet.

(Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet
Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet)

Eleverna hade många förslag på vad detta bokomslag symboliserade.

Forskning om läsning

Att hålla igång läsningen under sommarlovet har positiva effekter för framför allt ordavkodning och ordförståelse. Det visar ny svensk forskning. Barn som inte läser alls riskerar samtidigt att tappa i läsförståelse.
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/forskning-om-lasning-pa-sommarlovet/

Ny forskning: Bättre läsa fysiska böcker än digitala med barnen
https://www.boktugg.se/2019/04/05/ny-forskning-battre-lasa-fysiska-bocker-an-digitala-med-barnen/

Barn och ungas läsning och läsförståelse minskar och föräldrar läser inte högt för sina barn i lika stor utsträckning som förr. Ju äldre barn blir desto mindre blir intresset för att läsa.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/lasning-bland-barn-minskar

Hemmet är ofta är den plats där barns läsintresse tar form och utvecklas. Forskning pekar också på ett starkt samband mellan tillgång till skriftspråk i hemmet och utvecklad läsförmåga.
https://www.bokstart.se/ombokstart/artiklar/2018/tidig-lasstimulans/

Arkiv