Hem » Kontakt » Skolhälsan

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Skolhälsan

Skolsköterska 
Sara Hurtig  
Tel. 08-121 494 05
sara@sterik.net

Öppen mottagning:  
måndag och tisdag (jämna veckor) kl. 11.45-13.00. 
måndag, tisdag, fredag  (ojämna veckor) kl. 11.45-13.00. 

Ni är alltid välkomna att konsultera mig och på mottagningen kan jag hjälpa till med enklare sjukvård men måste ofta hänvisa till sjukvården.

Ni kan nå mig på telefonnummer: 08-121 494 05 (numret har röstbrevlåda).
Ringer ni från klassrummet så är numret 405.

Skolläkare Monica Wall (träffas efter överenskommelse med skolsköterskan).

Jag heter Sara Hurtig och är skolsköterska vid S:t Eriks katolska skola. Till mig kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor och kurator. Som skolsköterska arbetar jag främst förebyggande men även rådgivande och träffar alla elever i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8 för hälsokontroller. Eleverna i åk 4 och åk 8 gör en egen hälsoprofil som vi har ett samtal kring.

Skolhälsan har som sin främsta uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. För att främja detta medverkar skolhälsan till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. Skolhälsan har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Skolhälsan ska tillsammans med skolledningen medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituationen anpassas till elevens förutsättningar.

Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt.

Årskursbundna hälsoundersökningar och vaccinationer
Alla hälsoundersökningar och vaccinationer är frivilliga.

Hälsoundersökning omfattar vanligen kontroll av tillväxt och rygg. Vid detta tillfälle är det viktigt att kunna se så mycket som möjligt av kroppen, bl.a. hela ryggen och benen därför sker undersökningen vanligtvis med eleverna iklädda underkläderna. Samtal om trivsel och hur det går med skolarbetet ingår också.

Förskoleklass/ÅK 1
Hälsouppgift, hälsoundersökning, syn- och hörselundersökning.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund  samt läkarundersökning  tillsammans med förälder.

ÅK 2                 
Hälsoundersökning.

ÅK 4
Hälsouppgift, hälsoenkät, hälsoundersökning.

ÅK 5
Samtliga elever erbjuds 2 doser vaccin mot human papillonvirus.

ÅK 6
Hälsoundersökning. 

ÅK 8
Hälsouppgift, hälsoenkät, hälsoundersökning och synundersökning, samt vid behov medicinskt studievägledning. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Länkar:
 
 

Specialkost

 
Har ditt barn behov av specialkost så behöver det lämnas in en blankett om detta till skolsköterskan. Gäller specialkosten födoämnesallergi så krävs också kopia på läkarintyg. Blanketten för specialkost finns bifogad nedan men saknar ni tillgång till skrivare så kan ni be skolsköterskan eller mentor om att skriva ut den åt er. 
 
 

Arkiv