Hem » Aktuellt » Vi gör en snabbtelefon – fysiklektion i klass 6

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Vi gör en snabbtelefon – fysiklektion i klass 6

På NO-lektionen delade fröken Ania ut pappersmuggar, gem och snören och förklarade att vi ska experimentera med ljud genom att göra snabbtelefoner. Vi arbetade i par. Först gjorde vi ett hål i varje mugg och förde sedan in ena änden av det ca 3 meter långa snöret som sedan fästes med hjälp av gem. Sedan gick vi ut på ängen och testade våra telefoner. Vi höll snöret spänt för bäst effekt. Snabbt kom vi på att man kan hålla i gruppsamtal genom att luta flera telefonsnören mot varandra så att det bildas ett nät. Det var en mycket rolig och intressant lektion.
Marta, klass 6

 

Anledningen till att det fungerade var att ljudvågorna går genom det spända snöret, vidare genom gemet och sedan till muggen som sattes i svängning. Det gällde att inte hålla muggen för hört, för då dämpas svängningarna och därmed också ljudet.
Nadia, klass 6

 

Vi gick ut i korridoren, där fröken föreslagit att vi skulle försöka viska i kopparna. Vi gjorde som fröken sa och fascinerades av att vi kunde höra varandra prata bättre ju mer vi spände snöret mellan oss.
Madeleine, klass 6

 

Vi i klass 6 har under NO:n gjort snabbtelefoner. Till snabbtelefonen behöver man endast två pappersmuggar, två gem och en minst tre meter lång tråd.

Vi gick ut två och två på ängen och provade att kommunicera med varandra genom dessa snabbtelefoner. Vi experimenterade och provade oss fram. Till slut hade vi gjort en gruppchatt där alla satt i en ring med sina trådar i kontakt. VI kom också fram till att det gick lättare att prata med spända trådar och lösare grepp om muggen. När vi sedan kom in hade vi en intressant genomgång där vi först fick komma fram till en hypotes varför ljudet kom fram. De

Allt som allt var det en väldigt rolig och intressant lektion. Att göra det man lär sig lär en bättre enligt mig. Jag säger tack till fröken Ania och jag hoppas att vi gör mer experiment i framtiden.
Anna-Claire, klass 6

Nya Iphone 10 – Vi skapade den nya och oladdbara mobiltelefonen!
Petra, klass 6

20160504_100503

20160504_100809

 

 

 

 

 

20160504_101401

20160504_101407

 

 

 

 

 

20160504_10093720160504_101858

Arkiv