Hem » Aktuellt » Är vår dåtid intressant? Elever i klass 6 berättar om Stormaktstiden.

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Är vår dåtid intressant? Elever i klass 6 berättar om Stormaktstiden.

Historia är ett viktigt skolämne. Du förstår din nutid bättre ifall du har koll på din dåtid. Eleverna i klass 6 har jobbat med Stormaktstiden och slutuppgiften har varit att göra nyhetsinslag om de olika delarna av tiden. Här kan du ta del av några av deras texter. 

Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia mellan åren 1611 och 1718. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.(Källa: Wikipedia)

 

Farliga motståndsmän i Skåne

Vill du veta vad som händer i ditt land? Just nu! Skåne är svenskt. Kommer de gå med på att bli svenskar? Eller gör de motstånd? Vi intervjuar skåningen Alrik för att se vad han tycker.

-Vad tycker du om att bli svensk?
– Det är helt oacceptabelt att tvinga oss att bli svenskar efter det fruktansvärda kriget vi fått uthärda.
– Kommer ni göra motstånd?
-Absolut! Man kan inte bara köra med oss danskar hur som helst, så passa er.

Det verkar som att Alrik inte tänker bli svensk i första taget.

Vi intervjuar även skåningen Anders för att höra hans åsikt om vad han tycker om att bli svensk.

-Vad tycker du om att bli svensk?
-Det är såklart att jag inte ska bli svensk! De hänsynslösa svenska soldaterna visar ingen nåd. Dom bränner ned de oskyldigas byar till grunden!

Det verkar som att de “nya svenskarna” som vi har intervjuat inte tänker gå med på att bli svenskar på ett tag. Medan vi intervjuade “de nya svenskarna”  fick en annan av våra journalister reda på att de svenska soldaterna kallar dessa motståndsmän för snapphanar. Vi tror att ordet snapphane kommer från det tyska ordet Snapphehne, som betyder rövare.

Vi intervjuar också den svenska soldaten Bo Modig om vad han tycker om Snapphanarna.

-Vad tycker du om snapphanarna?
-Dom är fähundar, de visar ingen respekt för vår kung Karl Xl. Dom måste bli straffade!

För att hitta snapphanarna bränner de svenska soldaterna ner hela byar och de snapphanar som blir tillfångatagna kan bli halshuggna, hängda eller uppspikade på kyrkporten.

Nu när vi vet vad Bo Modig tycker om snapphanarna så vill ni säkert veta vad snapphanarna tycker om de svenska soldaterna.

Vi intervjuar snapphanen Enok, för att se vad han tycker.

– Vad tycker du om de svenska soldaterna?
-Det är dåligt att göra som den svenska kungen säger och tvinga oss att bli svenskar fastän vi inte vill. Låt oss vara danskar! Kriget vi fick utstå var hemskt. Och nu tvingas vi att bli svenskar.
-Så du vill helst vara dansk?
-Ja. De svenska soldaterna bränner ner hela byar för att hitta oss. De tror att det ska hjälpa. Vi vill inte bli svenskar!

Vi får till och med intervjua kung Karl XI:

-Vad tycker du om dom nya svenskarna?
-Dom ska bli svenskar oavsett om dom vill det eller inte.
-Hur ska du göra dem till svenskar?
-Vi förbjuder danska böcker, prästerna ska bara predika på svenska och all kontakt med Danmark förbjuds!
-Varför är det så viktigt att kontakten med Danmark bryts?
-Jo, för den danska kungen ger snapphanarna pengar och vapen. Därför är det viktigt att se till att de inte får kontakt med den danska kungen, så att de inte får pengar och vapen.
-Varför gör ni så mycket för att landskapen ska bli svenska?
-För att då utvidgas Sveriges gränser och det blir svårare för Danmark att erövra Sverige.

Nu vet ni lite om vad de nya svenskarna, snapphanarna och vad kungen och hans soldater tycker. Tyvärr har vi inget färdigt resultat ännu. Kommer skåningarna bli svenskar eller kommer de att fortsätta föra sin egen kamp mot de svenska soldaterna?

Salome, Johannes och Noel
för tidningen Allehanda Nyheter.

 

Herre Jesus, konungen är död!                    

 Vår stolta tid som stormakt är över!! Hur kunde vi på bara några år bli Europas fjuttigaste rike? Det ska ni få reda på i det här programmet.   Jo, allting är Karl XII:s fel. När han var 15 år gammal och Karl XI dött, så kröntes han till kung. Här började problemet.

Här har vi intervjuat några karoliner och frågat vad de tycker.

Jag är själv så trött på att jämt kriga, jag saknar mina barn och min fru otroligt mycket.
Jag är less på kriget och vill hem. Det jobbigaste var att vänta i det osmanska riket i fem år.

Sedan frågade vi sultanen i det Osmanska riket vad han tycker om Karl.

-Karl är en riktig krigslysten kung som bara vill ha bråk! Han försökte övertala mig att starta krig mot Ryssland, men tillslut blev jag trött på allt hans tjat, så jag kastade ut honom och hans armé.

Sedan frågade vi några från det svenska folket om hur de påverkats av kriget.

Överallt härjar pesten och skörden i år var urusel, säger en kvinna från byn.

Här har vi frågat en bonde om vad han tycker om rotesystemet och hur han tycker att det har fungerat.

Jag tycker att det är bra att vi hjälper karolinerna så att dom inte svälter. Vi hjälper till  för att dom inte ska gå hungriga till strid när de skyddar vårt land. Av oss får de ett torp och en plätt där de kan odla.

Men hur dog vår krigslystna härskare? Vi har frågat en karolin som var närvarande när olyckan skedde.

Jo, att han dog var mest hans eget fel. Det hela började när vi grävde skyttegravar,  inför att vi skulle inta en fästning i Norge. Just den kvällen var kungen extra otålig och när han inspekterade skyttegravarna gick han för nära kanten. Sedan hördes ett dovt ljud och kungen var träffad av ett skott i huvudet och föll till marken.

I och med Karl XII:s död är nu också Sveriges tid som stormakt slut och Karl XII:s krig har bara lett till att över 200 000 människor dött!!

Tack för att ni lyssnade, det var allt vi hade att rapportera om för den här gången.

Vi ses nästa vecka!

Fabronia, Marlon och Judit
för Svea Rikes Viktigaste Nyheter

       

Karl XI ändrar historien

Nu har Karl XI fått en idé. Han vill efterlikna Frankrikes kung genom att också bli enväldig. Hur kommer detta påverka Sveriges framtid ?

En förmiddag 1680 i riksdagen fick kungen igenom att han ensam skulle fatta alla beslut som tas, genom att bli enväldig. Detta innebär alltså att han ensam kommer ha all makt och att han inte behöver ta hänsyn till någon när han tar viktiga beslut. Denna idé fick kungen när han bestämde sig för att han skulle efterlikna kungen Ludvig XIV av Frankrike. Men hur har kungen lyckats med att få igenom detta? Vad händer efter det? Vi var där och vi kommer berätta hur detta gick till.

Efter att förmyndarregeringen under många år misskött riket vill folket nu ha en stark och bra kung. Då får alltså kungen en stor fördel. Under riksdagen fick kungen även igenom att han skulle få ta tillbaka alla gårdar och gods som drottning Kristina hade gett bort åt många adelsmän. Detta kallas för reduktionen. Detta var ett försök att förbättra Sveriges ekonomi.

Här intervjuar vi en adelsman som har förlorat två stycken gårdar:

-Hur känns det att förlora dessa gårdar?
-Det känns förfärligt. Just nu HATAR jag kungen. Jag var så rik med alla mina gårdar! Men så förlorade jag nästan alla!
-Tack, för att du besvarade min fråga.
-Tack för att jag fick vara här.

Men inte nog med att kungen har infört reduktionen och envälde i Sverige, nej, han har även börjat uppföra sig på ett lite konstigt sätt. Han rider runt i en grå kappa. Varför gör han så?

Vi har intervjuat en bonde som tror sig ha en teori:

-Varför rider kungen runt i denna kappa, tror du?
-Jag misstänker att kungen inte vill visa sig som kung utan endast som vanlig bonde eller dräng för att kunna se vad vi gör och säger bakom hans rygg, och för att kolla att vi gör våra uppgifter. 
-Tack så mycket.

Nu ska vi berätta om det som folket pratar mest om. Nämligen alla nya yrkessoldater. Vi har nyligen fått tag på en yrkessoldat ,som vi ska intervjua.

-Goddag, och välkommen.
-Tack!
-Först kan vi väl diskutera varför kungen ville ha yrkessoldater?
-För att kungen har tänkt att han nu ska bygga en riktig militärstat av Sverige så att vi kan vara bättre i krig. Därför får varje landskap i uppgift att samla ihop 1200 yrkessoldater till vad man kallar ett regemente.
-Vi har även hört att du och alla andra yrkessoldater har blivit indelade i var sitt torp, kan det stämma?
-Ja, indelningsverket har bestämt att böndernas gårdar ska delas in i rotar och i varje rote ingår 3-4 gårdar och varje rote får i uppgift att försörja en soldat.
-Ok, nu vet vi det, tack för att du tog din tid.

Vi har också hört att prästerna byter gårdar med varandra, hur kan det komma sig? Det kan vi fråga denna präst som sitter bredvid oss nu.

-Hej, och välkommen.
-Tack.
-Så, varför byter ni prästgårdar egentligen?
– Jo, för några dagar sedan besökte kungen min prästgård i Småland. Det regnade in i prästgården men jag hade inte råd att reparera huset. Jag hade använt alla mina pengar för att få bykyrkan vacker. Samma dag besökte kungen en annan präst i en närliggande by. Den prästen bodde i en vacker prästgård men kyrkan i byn var i ett eländigt skick,så då bestämde kungen att vi skulle byta gårdar med varandra.
-Ojojoj ,vilket svar, nu lärde vi oss något nytt, tack för detta!
-Tack, det var bara trevligt.

Nu har vi intervjuat många personer men vi har glömt dem som verkligen har fått ta smällarna och det är folket. Hur tänker folket om det här?

Nu har jag med mig två personer från folket.

– Hej, hur är det med er idag?
-Det är rätt så bra.
-Bra, så nu har jag tre frågor till er som ni ska få besvara.
-Ok , det är bara att börja.
-Vad tycker ni om att kungen blev enväldig, hur kändes det på adelsmännens gårdar och hur är det att ha Karl Xl som kung?
-När förmyndarregeringen hade misskött riket ville Sverige ha en stark kung.
-Men då var det ju tur att ni fick en enväldig kung.
– Ja.
-Ok, till nästa fråga, hur kändes det att arbeta på adelsmännens gårdar?
-Vi var missnöjda eftersom många av oss fick arbeta hårt på de rika adelsmännens gårdar. Vi ville att de skulle lämna tillbaka allt gods och alla gårdar som de hade fått i gåva. Karl Xl tyckte att den idén var bra men, inte minst för att det gav honom större chans att göra rikets ekonomi bättre.
-Och nu har vi en fråga kvar. Hur är det att ha Karl Xl som kung? Tycker ni att han är en bra kung?
-Vi skulle väl säga att han är en ganska bra kung för att han förstod att han inte skulle kunna göra militära storverk med soldater som alltid var hungriga, och med ett folk som är fattigt. Han följde också  böndernas förslag som är jättebra, inte minst för att det ger honom chans att göra rikets ekonomi bättre.
-Tack, det var intressant att veta.

Det var allt vi hade att rapportera. Men hur kommer detta påverka Sverige i framtiden och kommer Sverige fortsätta att vara en stormakt? Det får vi veta i framtiden.                        

Mikal, Emilia och Mattias
för Rikets Bästa Nyheter

 

Arkiv