Hem » Aktuellt » Högstadiets novelltävling

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Högstadiets novelltävling

I onsdags och i fredags v.48 skrev klass 7 och 8 noveller till novelltävlingen. Dessa ska bedömas av 9:orna som ska välja fyra vinnare: två från de två SVA-grupperna (från 7:an och 8:an) och två från de två svenskagrupperna. Vinnarna och deras noveller ska presenteras på Nobeldagen.

Eleverna har haft en bra grund för att de skulle kunna skriva bra noveller. SVA-gruppen från 7:an hade först lärt sig de olika saker som man ska tänka på när man skriver en novell. Bl.a. lärde de sig att en novell måste vara kort (i vanliga fall skulle de ha max. 20 sidor, men om man skriver det i skolan så skulle den vara gärna 2-5 sidor) och att det är bra att använda en s.k. ”isbergsmetod”, dvs. att man inte skriver allt (man hinner inte) utan man låter läsaren läsa mellan raderna. Vi lärde oss också att det som är kanske det viktigaste i en novell är att den ska ha en höjdpunkt: allt leder och utgår från den.

Med användning av sina nya kunskaper skrev de (SVA-gruppen från klass 7) noveller. Inte till tävlingen ännu, utan bara för att lära sig bättre. För att det ska bli lättare skrev vi innan lite om vår huvudkaraktär. Bl.a. skulle vi skriva hans eller hennes namn, yrke, ålder, familjebakgrund, interessen och hemlighet. Tack vare det kunde vi lära känna vår huvudperson.

Då kom den stora dagen (för 7:an var det onsdag och för 8:an var det fredag). Vi fick 120 minuter (2 timmar) på oss för att skriva en bra novell. Resultaterna kommer på dagen då vår skola ska fira den store uppfinnare; Alfred Nobel!

av Eliasz F. R. Pereira, 7

Eliasz, Rohil och redaktören själv. Ett bra team!
Eliasz, Rohil och redaktören själv. Ett bra team!

Arkiv