Hem » Arkiv » Stadsplanering

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Stadsplanering

De två senaste måndagarna har klass 9 haft i uppdrag att utföra redovisningar på utvalda platser i Stockholm t.ex. Slussen, Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad.  Redovisningarna skulle handla om stadsplanering  och innehålla geografiska begrepp.

Redovisningarna var väldigt intressanta och lärorika. Vi fick bland annat veta att Hammarby Sjöstad förut var en industri som kallades Lugnet där det till största del tillverkades textiler. Förändringen som skett i Hammarby sjöstad var mycket drastisk, det gick från att vara ett ökänt industrikvarter till att bli ett fint och modernt bostadsområde med mycket plats för fritid till de yngre generationerna.

Hammarby Sjöstad
Hammarby Sjöstad

Vi fick också lära oss om Slussens historia och framtidsplaner vilket var väldigt intressant.Vår proffsiga guide berättade oerhört bra om Katarinahissen. Vi fick reda på att hissen vi känner till stått på sin plats vid Stadsgårdsleden sedan 1936 men det har även stått äldre hissar på samma plats enda sedan 1883. Projektet Nya Slussen har fått väldigt mycket kritik från folk som tycker att Slussens historia borde bevaras och att de nya bostäderna, Terminalerna och centrumen inte alls borde byggas. Åsikterna är väldigt delade om just bostäderna men de flesta är eniga om att Slussen behöver en ny båtsluss, som ska snabba upp båttrafiken avsevärt, vilket också ingår i projektet.

Nya Slussen
Nya Slussen

Dessa redovisningar har varit väldigt lyckade och man såg tydligt hur eleverna har utvecklats både kunskapsmässigt och språkmässigt. Jag hörde flera svåra ord och geografiska begrepp som jag först inte visste betydelsen av men våra guider var väldigt noga med att alla hängde med och förstod orden. Redovisningarna var som en avslutande del i kapitlet Stadsplanering som niorna studerat i geografin, andra uppgifter har också varit ”Stadsarkitekt för en dag” där eleverna själva får hitta på ett samhällsproblem i valfri stad eller välja ett riktigt problem och sedan göra upp en plan för att lösa det. Återigen fick lärarna in en stor mängd bra idéer om hur man skulle kunna förbättra den värld vi lever i, och efter att jag läst igenom några av mina klasskamraters uppsatser förstår man att många i klassen har ett intresse för detta och har stora kunskaper om hur folk i andra länder lever idag.

Några elever skrev om påhittade städer med icke fungerande infrastruktur och andra skrev om Slumområdena i Sydamerika med dåliga avloppsystem och ökande kriminalitet. Lösningarna till dessa problem var väldigt kreativa och de ger en god inblick i hur eleverna tänker och deras sätt att lösa problem och hur man anpassar problemlösningarna med ekonomin och andra faktorer.

Jag tror att tack vare dessa projekt så kommer några elever att fullfölja sina planer och genom att bli stadsarkitekter eller politiker, vilket är väldigt bra för Sverige och kanske till och med hela världens utveckling.

av Erik Andersson, klass 9

Arkiv