Hem » Aktuellt » Om coronavirus och Covid-19

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Om coronavirus och Covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. I slutet av 20 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Skillnaden mellan covid-19 och vanliga säsongsinfluensan är att covid-19 kommer drabba betydligt fler i en befolkning där de sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. Det allra flesta blir lindrigt sjuka, som en vanlig influensa och majoriteten blir friska igen. Personer i riskgrupper är äldre och personer med kronisk sjukdom samt med nedsatt immunförsvar.

Symtom vid Covid-19:

 • Feber
 • Hosta (torrhosta)
 • Trötthet
 • Andningssvårigheter
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Halsont

  Krav från skolan:
 • Stanna hemma om du har något av ovanstående symtom eller om du på annat sätt är sjuk.
 • Är du frisk så gäller skolplikt. Skolan har ingen möjlighet till distansundervisning till friska elever som är hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du kommer åter till skolan.
 • Tala om ifall du eller någon av dina anhöriga har covid-19.
 • Om en elev insjuknar under skoltid så isoleras eleven och vårdnadshavare kontaktas.
 • Skolan utför noggrann städning av lokaler samt desinficerar tagytor regelbundet.
 • Eleverna på skolan påminns om god handhygien.
 • Utflykter och större sammankomster på/med skolan är inställda tills vidare.

  Rekommendationer:
 • Om du är sjuk och inte klarar dig med egenvård i hemmet så kontakta 1177.
 • Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten och då i minst 30 sekunder (efter toalettbesök, inför matintag, när du kommer in utifrån och när de känns smutsiga).
 • Använd handsprit vid de tillfällen då tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Undvik att ta på områden där många människor tar t.ex. hissknappar, trapphandtag osv. eller använd handskar.
 • Undvik att röra vid ansiktet.

  20-03-16
 • Tänk på att skydda personer i riskgrupper. Vissa äldreboenden och sjukhus har nu besöksförbud för att skydda de äldre. Det kan vara bra att inte låta mor- /farföräldrar vara barnvakt osv. Hjälp gärna dina äldre släktingar/vänner med handling så att de inte behöver gå ut.
 • Undvik om möjligt träffar med många personer. Regeringen har förbjudit sammankomster på över 500 personer.
 • Välj gärna att gå eller cykla när det är möjligt istället för att åka kommunalt.
 • Undvik om möjligt resor.

  Mer information och nya uppdateringar:
  Folhälsomyndigheten uppdaterar sin information dagligen:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

  Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronavirusetcovid-19—information-till-skolor-och-forskolo

  UD: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

  1177: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/omcorona/

  11313: Informationstelefon gällande generella frågor om Corona och covid-19.

  Ny viktig hemsida där du hittar den senaste informationen:
  https://www.krisinformation.se/

  Mats Hansén
  Rektor

  Sara Hurtig
  Skolsköterska

Arkiv