Hem » Aktuellt » 20-03-02 Information angående den nya Coronaviruset (Covid-19)

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

20-03-02 Information angående den nya Coronaviruset (Covid-19)

Det har framkommit att det finns en del funderingar och oro kring viruset. Om viruset: Det finns idag sju Coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och merscoronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina, sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Smittade av sjukdomen uppvisar symtom som feber, hosta och andra luftvägssymtom och det tar 2-14 dagar innan man insjuknar. Utifrån den informationen som finns i nuläget är bedömningen att smitta sker först när personen är sjuk och inte under inkubationstiden. Covid-19 i Sverige: I nuläget bedömer folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer som har blivit smittade utomlands ska upptäckas i Sverige men att risken är låg för generell smittspridning. Folkhälsomyndigheten betonar att det är viktigt att skilja på enstaka fall och smittspridning i samhället.

Rekommendationer:

– Följ hygienriktlinjer. Tvätta händerna när du kommer in, innan du lagar mat, före måltid, efter toalettbesök och när de känns smutsiga. Tvätta med rikligt med tvål i 30 sekunder och skölj ordentligt, glöm inte tummarna. Använd gärna egen handduk eller engångshanddukar.
Tips: För att få små barn att tvätta händerna tillräckligt länge kan de samtidigt sjunga en sång t.ex. blinka lilla stjärna. Nys och hosta alltid i armveck.
– Om du rest i ett land med smittspridning och insjuknar med luftvägssymtom så ska du stanna hemma och ta kontakt med vårdguiden 1177. Länder där smittspridning eller viss smittspridning finns i nuläget är: Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Singapore, Japan, Tyskland, Frankrike.
– Vid frågor kan du läsa mer på nedanstående länkar. Du kan också kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 eller kontakta skolsköterska Sara Hurtig genom schoolsoft eller på mail (sara@sterik.net)

Information gällande skolan:
Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Länkar:
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus 200302

Mats Hansén
Rektor St. Eriks katolska skola

Sara Hurtig
Skolsköterska St. Eriks katolska skola

Arkiv