Hem » Arkiv » Att börja klass 1

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Att börja klass 1

Alla var vi nog nervösa inför att börja åk 1. Magen pirrade, händerna skakade och det kändes som att världen helst plötsligt börjat snurra. Själv kände jag att jag förlorat förmågan att tala och att jag skulle göra bort mig. Därför tänkte jag att det skulle vara intressant att fråga de nyblivna ettorna om hur det kändes för de att börja ettan och vad de tycker om årskursen än så länge.

  1. Hur trodde du att klass 1 skulle vara?

Pojkar: Utav 13 pojkar var det 10 av de som trodde att 1:an skulle vara rolig och lätt. De resterande 3 pojkarna förväntade sig att det skulle vara svårt, läskigt och jobbigt.

Flickor: Av de 10 flickorna var det 8 st som kände att det skulle vara roligt, pirrigt och lätt. 2 st flickor trodde däremot att årskursen skulle vara svår och jobbig.

  1. Tycker du om 1:an?

Glädjande nog tycker alla elever om sin årskurs!

  1. Vad är ditt favoritämne?

Pojkar: 6 st av pojkarnas favoritämne är idrott och 2 pojkar föredrar matte. SO/NO och svenska har båda en elev som favoriserar de ämnena. Däremot är det 3 elever som var lite osäkra och skrev 2 ämnen som de gillar mest. 2 av pojkarna tycker mest om idrott matte och den resterande eleven gillar matte och SO/NO.

Flickor: 3 elever gillar mest idrott. 7 st flickor hade svårt att välja ett ämne som de gillade mest, men de populäraste ämnena verkar vara idrott och matte.

  1. Tycker du att du får för många läxor?

Pojkar: 9 pojkar tycker inte att de får för många läxor, men såklart är de alltid några stycken elever som inte håller med, vilket 4 pojkar gjorde.

Flickor: 2 flickor tycker att de får för många läxor, men majoriteten av flickorna (7 st) tycker att antalet läxor är lagom. Däremot är det en flicka som tycker att hon får för lite läxor.

  1. Vad tycker du bäst om i 1:an?

Svaren var faktiskt lite blandade. Eleverna tycker för det mesta om deras ämnen, skolgård, utflykter, klassrum, klassföreståndare och andra lärare. En enstaka elev njuter faktiskt av att lära sig nya saker.

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till fröken Åsa och klass 1!

av Verina Attalla, klass 8

ugglor

Arkiv