Hem » Arkiv » Öppet Hus 2013

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Öppet Hus 2013

Årets aktivitet, Öppet Husdagen, påminde oss än en gång, om vikten av att träffas under avslappnande former, då både föräldrar, barnen och personalen kan umgås och få möjlighet att se skolans verksamhet med ”andra ögon”.Alla höll med om att dagen var lyckad. Ett variationsrikt program med både undervisning, uppträdanden och guidade turer var genomtänkt och genomfördes exemplariskt. Vi kan uppmärksamma här hög närvaro bland eleverna på mellanstadiet. Det bidrog till att kvalitén på programmet var väldigt hög just där inte minst den inledande andakten i kapellet.
Många nya familjer hittade till oss och en stor del av dem fyllde i en platsansökan efter att ha sett vad skolan har att erbjuda.
Det fanns tid också för en kort avkoppling med fika för föräldrar och korv med bröd för barnen. Den jättetrevliga dagen avslutades traditionsenligt i kapellet där lågstadiet och föräldrar sjöng barnpsalmer under ledning av fröken Monika och mgr Eugen bakom pianot.
Skolledningen och hela personalen vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och barn som kom till oss och tog del av det fina programmet som lärarna, eleverna och  övrig personal genomförde.  Glöm inte bara att skolan är öppen även resten av året och den som vill kan alltid söka sig hit för att se hur vi jobbar.
Hjärtligt välkomna !!

….och så några bilder

Arkiv