Hem » Inlägg märkt 'valet 2018'

Etikettarkiv: valet 2018

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Sakfrågan 2018 – Partierna är oense om religiösa friskolor

Om en vecka är valet över. En fråga som är aktuell hos de olika partierna och påverkar oss på vår skola, är den om religiösa friskolor, dvs. konfessionella friskolor, ska förbjudas. I Sverige finns ca 4000 friskolor. 66 av dessa är konfessionella. 54 av de 66 är kristna, 11 muslimska och en judisk. Religionen får inte prägla undervisningen, däremot får skolan ta hänsyn till konfessionella aspekter utanför undervisningen – ledigheter, mathållning, mm.

Här följer fakta om hur de olika partierna ställer sig till religiösa friskolor. Omni har bett alla riksdagspartier att svara på följande frågor:
• Ska den svenska skolan förstatligas?
• Bör religiösa friskolor förbjudas? 

Kristdemokraterna:

• KD vill inte se ett förstatligande i dagsläget men öppnar för att frågan kan omprövas om utvecklingen i skolan skulle försämras.
• Partiet vill inte att religiösa friskolor förbjuds. Dagens skollag är bra, menar partiet, och pekar på att det är förbjudet med konfessionella inslag under undervisningstid men tillåtet i den del av utbildningen som ligger vid sidan om undervisningstiden.

Moderaterna:

• Staten behöver ta ett större ansvar för att vända utvecklingen av dåliga skolor, enligt M. Ytterst ska staten kunna stänga skolor som inte förbättrats, oavsett om det är en kommunal skola eller en fristående, anser partiet. M har däremot inget förslag om att förstatliga skolan.
• Skolor som inte följer svensk lag ska förbjudas enligt M men partiet har inget förslag om att förbjuda religiösa friskolor. Däremot anser partiet att tillsynen måste förbättras och eventuella sanktioner skärpas.

Sverigedemokraterna:

• SD vill förstatliga skolan eftersom partiet anser att en statlig huvudman skulle öka jämlikheten och minska segregationen. En statlig huvudman för skolans kringpersonal skulle också öka möjligheterna för lärarna ”att vara just lärare”.
• Partiet vill införa stopp för etablering av nya religiösa friskolor. Bakgrunden är enligt SD att missförhållanden uppdagats i sådan verksamhet, däribland diskriminering och brott mot ”svenska grundläggande värderingar”.

Socialdemokraterna

• S vill att staten tar ett större ansvar för skolans likvärdighet och kunskapsresultat genom tydligare och vissa fall mer statlig styrning. Partiet vill däremot inte ändra huvudmannaskapet.
• Partiet vill förbjuda religiösa friskolor. Enligt partiet spär religiösa friskolor på segregationen. Enigt S ska föräldrar och elever vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap. ”Det är lärare och rektorer som ska styra skolan, inte präster och imamer.”

Miljöpartiet

• MP vill inte förstatliga skolan men vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. Det kan enligt partiet ske genom att staten sluter samarbetsavtal med skolor som behöver hjälp att vända dåliga resultat.
• Enligt MP är ett förbud mot konfessionella friskolor inte förenligt med Europakonventionen men partiet vill skärpa regelverket. ”Men inget barn ska i någon svensk skola utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan.”

Vänsterpartiet:

• V vill att skolan ska förstatligas för att garantera likvärdighet, vad gäller utbildningskvalitet och ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.
• Alla skolor, oavsett huvudman, bör vara helt fria från religiösa inslag, enligt V. Partiet menar att det inte spelar någon roll om det rör sig om obligatoriska eller frivilliga inslag.

Centerpartiet:

• C vill att kommunerna även fortsättningsvis har ansvaret för skolan, eftersom man anser att beslut tas bäst nära de människor som besluten rör. Partiet tror inte att man löser bristande likvärdighet genom att skolan förstatligas.
• Partiet vill inte se ett förbud mot religiösa skolor, skolor ska kunna ha olika inriktning och huvudmän. Höga krav ska ställas på alla skolor och skolor som inte lever upp till ställda krav ska kunna stängas, understryker C.

Liberalerna:

• L vill förstatliga skolan igen. Enligt partiet ökar likvärdigheten och kvaliteten för alla elever i hela landet genom att staten kan styra och fördela resurser. L menar också att staten som huvudman och en högre lönenivå kan göra läraryrket till ett högstatusjobb igen.
• Partiet vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor och stoppa befintliga från att utöka antalet elever. L vill också att Skolinspektionen ska granska skolor med religiösa inslag samt friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund.

Källa: https://omni.se/partierna-ar-oense-om-religiosa-friskolor/a/On75ol

Här följer fler länkar om du är ytterligare intresserad:
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/
https://www.metro.se/artikel/stor-guide-det-vill-partierna-i-skolfr%C3%A5gan
https://sites.jmk.su.se/laget/958-friskola-eller-kommunal-sahar-tycker-partierna
http://skolvarlden.se/artiklar/det-har-vill-partierna-med-skolan
https://www.expressen.se/nyheter/ministern-religiosa-friskolor-en-valfraga/

Källa: Humanisterna.se

 

 

Arkiv