Hem » Inlägg märkt 'Sundbyholm'

Etikettarkiv: Sundbyholm

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Kickoff för skolans personal

rektor MatsSkolans personal slöt upp på skolans parkering tidigt torsdag morgon för en färd ut i det blå, dvs. en färd till hemlig ort. Att all personal samlas under två dagar för att tillsammans starta upp det nya läsåret har blivit en mycket uppskattad tradition. Detta år kändes det extra viktigt då skolan har fått en ny rektor, Mats Hansén, samt några nya lärare.

Efter en färd på ca en timme nådde bussen målet – Sundbyholms konferensanläggning utanför Eskilstuna. Före lunch hann vi få en kortare personlig presentation av rektor Mats. Hans budskap till oss var hur viktigt det är med ömsesidig respekt och att se varandra, att behandla alla som man själv vill bli behandlad. Alla ska få växa och för det behövs en god jordmån.

personal

Trygghet är viktigt och är skolan trygg kan vi alla växa. Det ska finnas strukturer och ordningar på skolan; alla ska veta vilka de är och efterleva dem. Vi ska sända samma signaler till eleverna och tala samma språk. Det är mycket viktigt att eleverna känner att de kan vända sig till en vuxen som tar en på allvar.

 

Rektor har höga förväntningar på oss lärare och det måste vi ha på våra elever också. Förtroende byggs över tid. Man växer med ansvar. Vi är alla människor och ingen är ofelbar. Man får misslyckas – det är ingen katastrof. Utvecklingen bygger på att man vågar testa nya saker; något som är lätt för oss alla att glömma.

Låt oss se varandra och tala positivt om varandra! Det finns alltid något positivt att säga. Visa intresse och bekräfta varandra. Detta gäller även eleverna.

Eftermiddagen inleddes med arbete inom arbetslagen med BRUK, en kvalitetsundersökning, samt planering av vårt interna arbete.

personal ute

AL1

 

 

 

 

 

Därefter följde en teambuildingaktivitet med många glada skratt då de sex lagen kämpade mot varandra i t.ex. skidvandring, rörboll, olika finurliga knep som skulle lösas tillsammans och till slut sumobrottning. Lag 2 vann med en poäng.

skidor

vinflaskan

rörboll

 

 

 

 

personal rådslag

Sumo

 

 

 

 

resultatet

 

 

 

 

 

 

Nästa dag fortsatte arbetet inom arbetslagen. Tid gavs även för små möten i olika konstellationer. Att få tid att lära känna varandra under otvungna former och samtidigt kunna planera framåt var en gåva som vi alla tackar skolledningen för.

Nu ser vi alla fram emot att möta eleverna igen på onsdag och inleda det nya läsåret. Det är för deras skull vi finns där!

/Kristina Klempt

vinnande lag

 Stort grattis till Josefin, Corinna, Monica, Antonio, Marina, Jan-Erik och Kristina!

Arkiv