Hem » Inlägg märkt 'Rådhuset'

Etikettarkiv: Rådhuset

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Klass 7 utforskar Stockholm

Torsdagen den 10 november klockan 8:20 möttes klass 7 utanför Pressbyrån vid stationen Rådhuset. Utomhus, på marken låg det ett tjockt lager av snö, vilket eleverna som var på plats för tidigt gladde sig åt då de höll snöbollskrig. När alla som kunde komma hade samlats gick hela klassen i rask takt efter fröken Annika till Rådhuset där vi skulle på studiebesök till en rättegång. Anledningen till besöket var att vi tidigare under terminen hade jobbat med lag och rätt under SO-lektionerna.

Efter en kort väntetid släpptes vi in i rättssalen. Tidigare visste man inte riktigt om den skulle bli av, eftersom den åtalade för snatteri inte verkade komma. Till sist kom han och rättegången kunde börja. Klassen satte sig längst bak i salen, där åskådare som besöker rättegångar sitter. I andra änden av salen satt domaren. På sina båda sidor hade han sammanlagt tre nämndemän (en person som saknar juridisk utbildning som fungerar som en rådgivare för domaren) och en sekreterare. Det fanns även två bänkar som tillsammans med domarens bänk bildade ett U. På vid ena bänken satt den anklagade och hans advokat och mittemot satt åklagaren (den advokat som är där för att åtala den anklagade). Mitt i mot domaren, kanske någon meter ifrån där vi satt stod en ensam stol med en skärm byggd framför sig. Efter att man hade läst upp vad den åtalade var anklagad för och besvara advokaternas frågor, kallades två vittnen in en i taget. Vittnena fick avlägga en ed att de inte skulle sjuga om det de säger. När ett vittne svurit en ed om att tala sanning, men trots det ljuger kan det bli åtalat för mened. Efteråt diskuterade de båda parterna om hur rättegången bör avgöras.

Det hela var mindre dramatisk än vad vi hade föreställt oss, menade flera elever. Många ansåg att rättegången innehåll för lite av den spänning som man förvänta sig när man vanligtvis tänker på en domstol.

Vad är Rådhuset?

Stockholms Tingsrätt
Stockholms Tingsrätt

Rådhuset byggdes på början av 1900-talet, men har byggts ut sedan dess. Dit går man ska på en rättegång, men även om man till exempel ska gifta sig borgerligt. Det är en rättighet för människor som bor i Sverige att komma till en rättegång som vi gjorde.

Efter rättegången promenerade klassen till Stadsarkivet där vi gick en guidad tur under jorden där man förvarar originalet av all bevarad bokföring som gjorts i Stockholm. Guiden läste delar av testamenten, dagböcker, skilsmässohandlingar och polisens bokföring av brott som begåtts och vad den skyldige blev dömd till. Klassen hann tyvärr inte bläddra arkivet på grund av bristen på tid – vi skulle hem till skolan för att äta lunch.

Vad är Stockholms Stadsarkiv?

På 40-talet när andra världskriget började ville Stockholm hålla alla sitt kulturarv i säkerhet och sprängde därför Kungsklippan så att man nu har 7 (!) våningar under jord med hyllor fulla av böcker och gamla dokument. Det är din rättighet som en person som bor i Sverige att kunna ta del av arkivet. Om du t.ex. släktforskar kan du få be att få låna en bok som du sedan läser i arkivets läsrum.

Själv tyckte jag att att studiebesöken var väldigt intressanta och jag vill göra fler i framtiden. Att stockholmare har rättigheten att använda sig av Stadsarkivet tycker jag är fantastiskt. Ingen har någon nytta av en massa papper som inte används, men om dem får läsas av allmänheten har de ett verkligt värde.

av Marta Faryna, klass 7
för Skoltidningen

Arkiv