Home » Skolan » Skolstyrelsen

Skolstyrelsen

Generalvikarien för Stockholms Katolska stift, pater Pascal René Lung, är ordförande för styrelsen. Fem styrelsemöten hålls per läsår för att dess ledamöter ska hålla sig informerade om skolans verksamhet och ekonomi. Styrelsen ger råd och fattar principbeslut om skolans verksamhet.

 

Styrelsen består av:

Pater Pascal René Lung op, ordförande
generalvikarie@katolskaskolan.se

Klaus Dietz
Sten Cedergren
Astrid Pålson
Anna-Kajsa Rebhan
Magnus Schultzberg
Margareta Sjödin
Magnus Carlsson

Arkiv