Home » Kvalitetsarbete » Kvalitetshjulet

Kvalitetshjulet

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet  visas här i form av det kvalitetshjul som vi använt oss av.

Kvalitetshjulet 2013-2014

Här hittar du även en länk från Stockholm Stad till de enkätundersökningar som genomfördes 2014 och 2015.

Arkiv