Home » Kontakt » Skolhälsan

Skolhälsan

Skolsköterska Inga-Lill Ellner kopia
Inga-Lill Ellner
Tel. 08-121 494 05
skolsyster@sterik.net

 

Jag heter Inga-Lill Ellner och är skolsköterska vid S:t Eriks katolska skola. Till mig kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor och kurator. Som skolsköterska arbetar jag främst förebyggande men även rådgivande och träffar alla elever i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8 för hälsokontroller. Eleverna i åk 4 och åk 8 gör en egen hälsoprofil som vi har ett samtal kring.

Skolhälsan har som sin främsta uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. För att främja detta medverkar skolhälsan till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. Skolhälsan har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Skolhälsan ska tillsammans med skolledningen medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituationen anpassas till elevens förutsättningar.

Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt.

Årskursbundna hälsoundersökningar och vaccinationer
Alla hälsoundersökningar och vaccinationer är frivilliga.

Hälsoundersökning omfattar vanligen kontroll av tillväxt och rygg. Vid detta tillfälle är det viktigt att kunna se så mycket som möjligt av kroppen, bl.a. hela ryggen och benen därför sker undersökningen vanligtvis med eleverna iklädda underkläderna. Samtal om trivsel och hur det går med skolarbetet ingår också.

Förskoleklass
Hälsouppgift, hälsoundersökning, syn- och hörselundersökning.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund  samt läkarundersökning  tillsammans med förälder.

ÅK 2                 
Hälsoundersökning.

ÅK 4
Hälsouppgift, hälsoenkät, hälsoundersökning och synundersökning.

ÅK 5
Flickorna får  2 doser vaccin mot human papillonvirus.

ÅK 6
Hälsoundersökning. .

ÅK 8
Hälsouppgift, hälsoenkät, hälsoundersökning och synundersökning, samt vid behov medicinskt studievägledning. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Öppen mottagning:  
måndagar 08.15-09.00 samt tisdagar och onsdagar 11.45-13.00. (övrig tid efter överenskommelse).

Ni är alltid välkomna att konsultera mig och på mottagningen kan jag hjälpa till med enklare sjukvård men måste ofta hänvisa till sjukvården.

Ni kan nå mig på telefonnummer: 08-121 494 05 (numret har röstbrevlåda).
Ringer ni från klassrummet så är numret 405.

Skolläkare Monica Wall (träffas efter överenskommelse med skolsköterskan).

Länkar:

Arkiv