Home » Aktivitetsgrupper » Sånggrupper

Sånggrupper

Förutom den sedvanliga undervisningen i musik som följer läroplanen, erbjuder skolan möjlighet att sjunga i någon av våra sånggrupper – Låg- eller Mellanstadiekören. Det är en viktig del i skolans program, som stimulerar barnen till olika aktiviteter utöver undervisningen. Grupperna får visa upp sig vid skolans högtider och även besöka olika platser där vi traditionellt uppträder med sång och dikt.

Lågstadiekören

Lågstadiekören är den yngsta sånggruppen som träffas regelbundet (måndagar kl. 14.15) och övar barnsånger och lovpsalmer. Sångerna är de mest kända barnklassikerna och även skolans egenskrivna material. Kören presenterar sig oftast vid gemensamma mässor, men uppträder även för personal, kamrater och föräldrar. Kören är öppen för alla lågstadieelever som förbinder sig att närvara regelbundet på repetitionerna.

Mellanstadiekören

Mellanstadiekören arbetar huvudsakligen med ungdomsmusik. Sångerna varierar och är dels skolans egenskrivna material, dels aktuella popsånger men även kyrkligt material. Kören presenterar sig oftast vid gemensamma mässor men uppträder ibland tillsammans med lågstadiekören för personal, kamrater och föräldrar. Kören är öppen för alla mellanstadieelever som förbinder sig att närvara regelbundet på repetitionerna.

Arkiv