Home » Aktivitetsgrupper » Kamratstödjare

Kamratstödjare

Vi är stolta över vår skola med anor från 1700-talet, en av de äldsta skolorna i Sverige.Vi vill hjärtligt välkomna alla som vill att deras barn uppfostras i en trevlig miljö där alla trivs och utvecklas till goda förebilder i samhället. Det här är vår vision:

”S:t Eriks katolska skola är en skola där traditioner kombineras med modern pedagogik. Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och eleverna uppnår goda resultat. Eleverna trivs hos oss, verksamheten har en familjär stämning och präglas av aktiv föräldrasamverkan. Vår katolska profil och värdegrund genomsyrar hela skolan.” 

Samarbete med Friends, som påbörjades för några år sedan, resulterade i att utvalda elever genomgick en kurs för kamratstödjare. Sedan dess har eleverna aktivt deltagit i skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling bland eleverna. 

mobbning

Alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan! Att vara kamratstödjare är ett hedersuppdrag som tas på stort allvar.

Arkiv