Home » Aktivitetsgrupper » Elevråd

Elevråd

elevdemokrati

 Vad är ett elevråd?

Ett elevråds syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för sina elever. En viktig fråga för elevråden i dag är skoldemokrati. Det enda som begränsar ett elevråds verksamhet och organisationsform är elevernas fantasi och vilja.

Elevrådet på S:t Eriks katolska skola

Elevrådet är uppdelat i två grupper:
 – Lågstadiet och mellanstadiet
 – Högstadiet

I varje grupp har vi två representanter från varje årskurs och grupperna sammanträder minst en gång i månaden. I mötena deltar dessutom skolans  rektor och representanter för lärarna. Före varje möte äger ett klassrådsmöte rum, där representanterna samlar alla synpunkter, råd och önskemål från kamraterna. Samtidigt informeras klassen om alla beslut tagna på Elevrådet.

Arkiv