Home » Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupper

Förutom den sedvanliga undervisningen i musik, som följer läroplanen erbjuder skolan möjlighet att sjunga i en av våra sånggrupper – Låg eller Mellanstadiekören. Det är en viktig del i skolans program, som stimulerar barnen till olika aktiviteter utöver undervisningen. Grupperna får visa upp sig vid skolans högtider och även besöka olika platser där vi traditionellt uppträder med sång och dikt.

Arkiv