Home » Skolan » Personal

Personal

Övergripande ansvar för verksamheten ligger hos rektor i samarbete med förstelärare, bitr. förskolechef, skolintendent och teknisk chef. Största personalgruppen utgörs av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Tillkommer gör en liten servicegrupp där måltidspersonal, vaktmästare och systemadministratör ingår.

All personal är indelad i fem arbetslag som träffas regelbundet på AL-möten (arbetslagsmöten). Gemensamma personalkonferenser har vi en gång i månaden. Ledningsgruppen (LGR) träffas varje vecka.

Personal läsåret 2015/16

Personal läsåret 2015/16

Arkiv