Home » Skolan » Historik

Historik

Karolina GerhardingerSkolsystrarna de Notre Dame grundades i Bayern år 1833 som en gren till en fransk kongregation från 1600-talet (där av det franska namnet). Gemenskapen bildades av Karolina Gerhardinger efter att biskopen av Regensburg  givit det kyrkliga tillståndet den 26 mars 1834.

Tillståndet överlämnas av kungen, Ludvig I av Bayern, tillsammans med 1000 gulden. Karolina utses till föreståndarinna och kallas ”moder”. Den 10 november 1834 samma år invigs det nya klostret.

Ett år senare, den 16 november 1835, avlägger Karolina sina klosterlöften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Hon får som klosternamn ”Theresia av Jesus”. Efter grundarinnans förebild ska skolsystrarna vara vänliga pedagoger och duktiga lärarinnor. Framför allt ska de föra vidare den kristna tron.

Den första katolska skolan i Sverige grundades 1795 på Södermalm i Stockholm. På biskop Müllers uppdrag övertog Skolsystrarna de Notre Dame från München verksamheten i december 1931. Skolsystrarna öppnade även en ”kindergarten” i församlingens hus på Götgatan 60 år 1934.

De fick biskop Müllers löfte om ett nytt, modernt skolhus. När elevantalet ökade så att skolans lokaler blev för trånga, beslöts att en ny skola skulle byggas i Enskede. Skolan ritades av arkitekt Lars Bryde. Med hjälp av gåvor från den tyska biskopskonferensen, under kardinal J. Döpfners  ordförandeskap, och från många offervilliga givare i Sverige och utlandet, kunde medlen uppbringas.

byggspade 1Den 8 december 1965 – samma dag som andra Vatikankonciliet avslutades – tog Monsignore Johannes Koch det första spadtaget till den nya skolan. Invigningen förrättades den 19 augusti 1967 av biskop John Taylor, OMI, i närvaro av representanter för myndigheter och vänner i Sverige och utlandet.
S:t Eriks katolska skola kunde starta en ny hösttermin i ett S.t Erik skola Web 2eget, nytt skolhus. Skolan drevs fram till sommaren 2005 av skolsystrarna de Notre Dame.

skolsystrarna

 

Systrarna jobbade hängivet på skolan  och den blev deras livsverk. Sju skolsystrar var kvar på skolan
i juni 2005, då de lämnade Enskede för nya uppgifter i Sverige och Tyskland.

Från 1 januari 2005 bytte stiftelsen namn till Stiftelsen S:t Eriks Katolska Skola med biskop Anders Arborelius som ordförande. Hösten 2011 efterträddes han av stiftets generalvikarie pater Pascal René Lung.

Vi alla på skolan försöker vidareutveckla skolan i skolsystrarnas anda. Tilläggas kan att det finns ytterligare två katolska skolor i Sverige – Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg och Sankt Thomas Skola i Lund.

Syster Gudrun, syster Edelhild, syster Rita, syster Gudrun och syster Inga.

I augusti 2017 uppmärksammade vi att skolan i Enskede fyllde 50 år genom att anordna ett öppet hus. Det blev ett dag att minnas tillsammans med gamla elever och deras familjer samt några av skolsystrarna som kommit från Tyskland.

 

Vi avslutade öppet hus med att fira mässan tillsammans. Skolsystrarna på första raden var en välbekant syn – och saknad.

Från fredagens jubileumsmiddag två gamla kollegor som gladdes över att ses igen- syster Edelhild och Ernö – två idrottslärare,

Arkiv