Home » Skolan » Elever

Elever

Man kan verkligen tala om mångfald vad gäller vår skola. Vi har ett 40-tal nationaliteter här och modersmålsundervisningen omfattar hela 10 olika språk. Det bidrar till variationer på olika områden, inte minst på det kulturella planet. Våra elever klarar sig bra i de nationella proven och i undersökningar av alla slag. Vi låg bland de bästa skolorna i landet i den senaste resultatredovisningen från Skolverket. Inte konstigt att eleverna klarar sig bra även i den fortsatta utbildningen på gymnasiet.

Med de förutsättningarna klarar de sig bra – många av våra elever klarar sina högskolestudier väl och har utbildat sig till läkare, tandläkare, jurister, arkitekter, lärare, m.m.  En del elever har utmärkt sig inom andra områden som t.ex. Agnes Koson, numera psykolog, men som innan dess prövade på hur det var att vara filmskådespelerska ett tag. Noel Abdayem utbildade sig till tandläkare och grundande därefter tillsammans med sin bror Niklas företaget Humble Brush. Monika Rofler är framgångsrik som fotomodell, illustratör, yogainstruktör, programmerare. Maciej Lampe blev den förste svensken i den amerikanska basketligan NBA och har spelat basket i såväl Ryssland som Israel. Just nu är han aktiv i FC Barcelona. Fler än han har lyckats inom idrotten och det kanske är så att de har en av våra duktiga idrottslärare, syster Edelhild att tacka för sina framgångar. Övning gör mästaren!

Det finns en mängd andra exempel – kanske just ditt barn hamnar bland dem i framtiden. Välkommen till vår skola!

image6

Arkiv