Home » Skolan

Skolan

Vår skola är en friskola där alla är välkomna och där undervisningen bedrivs enligt Skolverkets läroplan för grundskolan. Den är belägen i en fin och trevlig miljö i ett villaområde i Enskede med närhet till idrottsanläggningar, skog och parker och med kort avstånd till tunnelbanan. Området ligger nära centrala Stockholm med ett rikt utbud av muséer och andra intressanta utflyktsmål. 

Besöksadress: Enskedevägen 71-73, Enskede. T-banestation: Sockenplan. Vi har alla årskurser, från förskoleklass till årskurs 9, samt förskola (dagis). Klasserna är små och undervisningen bedrivs i ändamålsanpassade, rymliga lokaler. Vi erbjuder skolbarnomsorg (fritids) och läxhjälp till alla elever. Skolan är mångkulturell med representanter från ett 40-tal länder. Eleverna kommer från 11 kommuner i Stockholmsområdet. Modersmålsundervisning erbjuds i 10 språk.

För närvarande har vi 225 elever och 18 förskolebarn. Antalet medarbetare är 50, inklusive skolprästen och fem konsulter. Eftersom den katolska (=allmänneliga) kyrkan är världsvid, är internationell fostran ett naturligt inslag i skolan. Skolan vill lära eleverna att umgås utan att påverkas av etnisk tillhörighet, att respektera såväl sin egen som andras kultur, samt att inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Vår skola vill vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära i ett livslångt perspektiv. Varje elev skall känna sig uppskattad och respekterad och skall vara delaktig i skolarbetets form och innehåll. 

Arkiv