Home » Kvalitetsarbete » Vår vision

Vår vision

S:t Eriks katolska skola är en skola där traditioner kombineras med modern pedagogik.

Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och eleverna uppnår goda resultat.

Eleverna trivs hos oss, verksamheten har en familjär stämning och präglas av aktiv föräldrasamverkan.

Vår katolska profil och värdegrund genomsyrar hela skolan.

Rektor Mats Hansén och Fredrik Andersson , klass 7.

Rektor Mats Hansén och Fredrik Andersson , klass 7.

Skolbibliotekarie Carmen Liljegren-Cruz välkomnar eleverna till vårt skolbibliotek.

Skolbibliotekarie Carmen Liljegren-Cruz välkomnar eleverna till vårt skolbibliotek.

Magister Jan-Erik med klass 7 gör sig redo. Foto: Annika Rosenius

Magister Jan-Erik med klass 7 gör sig redo. Foto: Annika Rosenius

Klass 9 kan förfoga över en  egen Chromebook som används i undervisningen.

Eleverna i klass 9 har fått låna varsin Chromebook som används i undervisningen.

Redaktören tillsammans med delar av redaktionen.

Redaktören tillsammans med delar av redaktionen.

Klass 9 på Arkitektmuseet.

Klass 9 på Arkitektmuseet.

Klass 4 på Taube-dagen på Skansen.

Klass 4 på Taube-dagen på Skansen.

Arkiv