Home » Kvalitetsarbete » Värdegrund – ÄRVA

Värdegrund – ÄRVA

S:T ERIKS KATOLSKA SKOLA med anor från slutet av 1700-talet, är en kristen friskola där alla är välkomna och undervisningen bedrivs enligt grundskolans läroplan.

Vi vill att vår skola ska vara en skola där alla trivs, utvecklas och mår bra. Skolan präglas av: Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar (ÄRVA). Den gyllene regeln är en grundpelare för verksamheten: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”.  Den innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi vill bli behandlade själva.

Tillsammans bygger vi upp en trygg, lärande miljö som vilar på kristna värderingar och som främjar elevernas harmoniska utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Vi stimulerar hela elevens utveckling på det intellektuella, fysiska, sociala och moraliska planet. Därför riktar sig skolans uppfostran och utbildning till både huvud, hand och hjärta. I skolarbetet beaktas alla sinnen. Miljö- och hälsoaspekten är en naturlig del av skolarbetet.  

Vilka förväntningar har vi på varandra som personal, elev eller förälder? 
Förväntansdokument F-6

Förväntansdokument 7-9

Arkiv