Home » Förskolan

Förskolan

S:t Eriks katolska förskola är en förskola med kristen värdegrund där alla barn är välkomna och verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan Lpfö 98, 2016. Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn. S:ta Elisabeth avdelning för barn 1-3 år och S:ta Birgitta avdelning förn barn 4-5 år. Förskolans lokaler är en del av S:t Eriks katolska skola. I S:t Eriks katolska förskola går barn från flera kommuner inom Stockholmregionen. Förskolan bedriver traditionell förskolepedagogik. Syskon till elever från S:t Eriks Katolska skola har förtur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsidé
S:t Eriks Katolska förskola är en kristen förskola. Vi strävar efter en syn på barnet där vi ser dess kompetens och uppmuntrar till att utforska omvärlden med alla frågor och iver att kunna förstå. Vi tror på en pedagog som är aktivt nyfiken på barnen och deras tankar. Vi vill möta och arbeta med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande. Vi vill lära oss att förstå vad barnen gör och vad de tänker på

 

 

 

 

 

 

Mål och arbetssätt
På S:t Eriks Katolska förskola har vi en målsättning att ge barnen goda förutsättningar för att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. Barnen ska få möjlighet till att utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar andra människor och värderar alla lika. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge barnen de bästa förutsättningarna för en personlig utveckling som gör att de blir självständiga och ansvarsfulla människor. Vi vill också uppmuntra dem till att med nyfikenhet, lust och med alla sina sinnen upptäcka och utforska olika konstarter som musik, rytmik och skapande med hjälp av olika material och teknik.

Förskolans arbetssätt är temainriktat och som i ett led att stärka barnens självkänsla och lärande används pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett av verktygen i en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Att arbeta temainriktat innebär för oss att vi fördjupar oss i ett ämnesområde under en kortare eller längre tid. Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen ständigt i ett jämnt förlopp. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Värdegrund
S:t Eriks Katolska förskola vilar på en kristen värdegrund. Undervisningen bedrivs enligt Förskolans läroplan (Lpfö 98, 2011). Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten till att ututveckla ansvar för sig själva. Förskolan präglas av: Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar (ÄRVA). Den gyllene regeln är en grundpelare för verksamheten: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”.

Detta innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö, som vilar på kristna värderingar och som främjar barnens harmoniska utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Vi stimulerar barnets intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utveckling. Därför riktar sig förskolans fostran och utbildning till både huvud, hand och hjärta. I förskolearbetet beaktar vi alla sinnen. Miljö- och hälsoaspekten är en naturlig del av detta.

För närvarande håller förskolan öppet måndag-fredag mellan 07.00 och 17.00.

Tel: 08-121 494 03  (Bitr.förskolechef)
08-121 494 10   (avd. S:ta Brigitta)
08-121 494 20 (avd. S:ta Elisabeth)

mail: forskolan@sterik.net.

Bitr. Förskolechef Josefine Johnson

På S:t Eriks Katolska förskola arbetar:

Elisabeth Pagaduan, förskollärare 
Frida Hansson, förskollärare 
Marina Andersson, barnskötare
Nilanan Hellgren, barnskötare
Marinalva Cassiano da Silva, barnskötare
Vajira Malmgren, barnskötare
 

GEMENSAMT ANSÖKNINGSSYSTEM I STOCKHOLMS STAD FÖR FÖRSKOLAN

Du som vill ansöka om plats för Ditt barn i S:t Eriks Katolska förskola ska logga in på Min barnomsorg (https://barnomsorg.stockholm.se/) med din e-legitimation och följa instruktionerna.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se

Vid behov tillhandahållas förskolan alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30.

Arkiv