Home » Ansökan » Frågor och svar om ansökan om plats

Frågor och svar om ansökan om plats

FAQ – Här försöker vi ge svar på de enklaste, mest förekommande frågorna, som rör ansökan om plats i vår skola.

1. Behöver man tillhöra katolska kyrkan? 
Nej, vår skola är – som alla fristående skolor – öppen för alla. Vi förväntar oss dock att man respekterar skolans anda och traditioner.

2. Behöver man ställa sitt barn i kö? 
Till förskolan och till vissa årskurser i grundskolan har vi fler sökande än vi kan ta emot. Kontakta vår expedition för exakt besked om resp. årskurs.

3. Hur många barn tas in varje år? 
Det varierar men vi försöker ha klasser med 20-24 barn beroende på barnens/elevernas behov.

4. När kan man vänta sig svar om antagningen? 
Vi kontaktar familjen när det blir platser lediga. Inför ett läsår tar vi kontakt i början av kalenderåret, senast i mars. Sedan har vi ett möte med föräldrar till nya elever i april.

Arkiv