Home » Ansökan » Antagningspolicy

Antagningspolicy

Policy för antagning till S:t Eriks Katolska Skola och Förskola

 • Skolan är öppen för alla barn/elever som vill gå i vår förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
 • Antagning sker i tur och ordning efter datumstämpel på inkommen ansökan (se bilaga!).
 • Barn med speciella behov (Skollagen 8 kap. 9 §) ges förtur till förskolan.
 • Syskon till barn/elever som har plats på förskolan/skolan ges förtur.
 • Barn som gått i vår förskola har förtur till förskoleklassen.
 • I de fall att två eller flera ansökningar har samma datum, ges företräde enligt närhetsprincipen.
 • Antagning sker kontinuerligt under läsåret i mån av plats.
 • Nya barn/elever meddelas så tidigt som möjligt under läsåret före det läsår de ska börja på S:t Eriks Katolska Skola.
 • Om ett barn/en elev slutar på skolan under läsåret, måste ny ansökan göras om man sedan vill återkomma.
 • Vi försöker fylla vakanser så snart som möjligt, men helst i samband med terminsstart.
 • För elev som lämnat skolan och sedan vill återkomma gäller att eventuell syskonförtur kan åberopas först till nästkommande läsår.

Arkiv