Home » Skoltidningens redaktion

Skoltidningens redaktion

Skoltidningens redaktion

Många elever tycker att det är en självklarhet att skolan har någon form av skoltidning. Detta läsår testar vi att inkludera arbetet med skoltidningen i ämnet svenska på högstadiet. Allt för att fler elever ska få möjlighet att skriva för andra och få sitt alster publicerat.

Redaktionen består av ca 70 elever från de tre högstadieklasserna men har för avsikt att spegla även vad som händer på andra stadier. Detta genom uppsökande verksamhet. Vi kommer att publicera alstren allteftersom de blir klara och hoppas ni finner innehållet intressant.

av Kristina Klempt
lärare i svenska och redaktör

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv