Home » Arkiv

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Val 2018 på högstadiet

Nu har det varit val i Sverige och alla svenska medborgare som är över arton år hade möjligheten att rösta om vårt lands styre. Men fredagen den 7:e september fick även vår skolas alla högstadieelever rösta på dem som de tycker borde styra i landet.

Varje gång då det genomförs riktigt val i Sverige så genomförs också ett skolval. Där kan hela Sveriges elever rösta på riktiga partier som de tycker borde styra. Röserna påverkar självklart inte det riktiga valet men det är alltid intressant att se vad den yngre generationen tycker.

Skolvalet är även till för att elever ska ha möjligheten att lära sig mer om hur det går till och vad det är man gör när man röstar. Det är för att det genomförs på precis samma sätt som det riktiga valet. Eleverna i klass nio som då höll i valet hade redan påbörjat förberedningarna redan på vårterminen, redan då gick några av dem på en kurs där de lärde sig om hur man skulle realisera valet. Senare i slutet av vårterminen strax innan sommaren började alla klasser läsa om de olika partierna som sitter i riksdagen och repetera det hur Sverige styrs.

På de första dagarna på terminen efter sommarlovet började hela högstadiet fördjupa sig inom vad partierna tycker och vad de står för i detta val, eleverna hade då även möjligheten att börja bilda egna åsikter om vilka partier de tycker borde sitta i riksdagen.

Valhemligheten är viktig. Alla har rätt till sin åsikt.

När dagen för skolvalet väl var inne förbereddes allt av ett utvalt team från klass nio. Elever skickades in fem och fem och fick en genomgång på hur man röstar sedan fick de ta de valsedlarna de ville ha och gå bakom val skärmarna och lägga i den valsedel vars parti de ville rösta på. Sedan prickades alla av i röstlängden och deras röster lades in i en låda där alla röster samlades.

Direkt efter att alla elever i högstadiet hade röstat klart satte organisationsteamet igång med att räkna alla röster, det bestod av flera olika processer som att separera giltiga från ogiltiga röster och dela upp de partivis och till sist räkna alla röster flera gånger om av flera personer för att vara 100% säker att rösterna är rätt räknade.

Skolvalet var en otroligt bra möjlighet för eleverna att bilda egna politiska åsikter men även att vara källkritisk när man hittar fakta om olika partier och självklart att få testa hur ett riktig val går till och hur det kommer att vara när de väl kommer vara vuxna och kommer rösta på riktigt.

//Joanna Gnilka, åk 9
Skoltidningen

Laboration i klass 6

Laboration – syror och baser

Den fjärde september gjorde hela vår klass ett experiment med en rödkålsindikator.

Vi undersökte vilket pH värde de olika ämnena har:
bakpulver, hjorthornssalt, bikarbonat, citronsyra, salt

Vi spädde ut en tesked av varje ämne i en halv deciliter vatten var.  När alla ämnen var utspädda började vi undersöka.

Vi undersökte ett ämne åt gången. Vi blandade varenda lösning med en droppe rödkålsindikator åt gången, sedan skakade vi om provröret för att se om det ändrade färg, om inte, droppade vi i mer indikator. När det väl ändrade färg jämförde vi färgen på lösningen med pH skalan för att se om det var surt, basiskt eller neutralt.

Resultat:
Bakpulver: pH 6 surt
Hjorthornssalt: pH 9 basiskt
Bikarbonat: pH 9 basiskt
Citronsyra: pH 5 surt
Salt: pH 7 neutralt

Vi tyckte att denna undersökning var intressant och rolig. Vi hoppas på flera roliga uppgifter som denna.

                                                                                                 //Anna och Ewa

Laboration – Syror och baser

På den här NO-lektionen undersökte vi surhetsgraden av några ämnen man hittar i sitt hem.

Först fick vi en indikator som var rödkålssaft, och en pH-skala till den. Sedan gick våran klasskompis för att hämta de ämnen som vi skulle undersöka surhetsgraden på.

Vi började med att hälla vatten i ett provrör. Därefter löste vi upp de olika ämnena. Sen använde vi oss av en pipett för att droppa in rödkålssaften försiktigt i provröret med bikarbonatlösningen. Lösningen blev grön, vilket betyder att bikarbonat är basiskt.

                                 //Katie och David

Laboration(syror & baser)

Den 4 september 2018 undersökte vi hur sura och basiska olika pulver var.

Vi använde rödkålssaft som indikator. Man började med att blanda de olika pulvren med vatten i provrör. Grupperna fick salt, citronsyra, bakpulver, hjorthornssalt och bikarbonat. Efter att vi hade gjort en lösning med alla olika pulver fick vi en pipett och ett glas med rödkålssaft. Vi använde pipetten för att lägga i saften i de olika provrören. Sen när vi såg vilken färg lösningen fick kunde man avgöra om det var surt, neutralt eller basiskt beroende på var färgen var på ph-skalan.

Sen fick vi skriva in vad det var i våra häften.

Vi tyckte det var kul att göra en laboration och det blev väldigt fina färger på slutet.

//Felix och Esti 

Laboration- syror och baser

Vi fick i uppgift att ta reda på om några pulver var sura, basiska eller neutrala.

Vi använde:
*rödkålssaft (indikator),
*salt, citronsyra, bikarbonat, bakpulver och hjorthornssalt,
*pipett (för att droppa in rödkålssaften)
*varmt vatten
*provrör

Vi började med att blanda det varma vattnet med ämnena som testades. Sedan droppade vi in rödkålssaften med pipetten in i provrören. Efter några sekunder ändrades färgen på lösningen på grund av rödkålssaften. Efter en stund jämförde vi lösningarna med pH-skalan, för att se om de var sura, basiska eller neutrala.

Vi skrev ner lösningarnas pH-värde i våra “fysik och kemi”-häften.

Ett av de 5 ämnena vi testade var bikarbonat.

Vi kom fram till att bikarbonatens pH-värde var pH 10, det vill säga att ämnet var basiskt. Lösningen blev grön och enligt pH-skalan för rödkålssaft så betyder det att ämnet är basiskt.

När vi blev klara fick vi experimentera med de olika lösningarnas färger i diskhon. Det vi menar med det är att vi blandade färgerna med varandra.

Till slut behövde vi tvätta alla provrör och brickor, och lektionen var över.                                                                                                                         //Anna G och Chanel

 

 

Friluftsdag lågstadiet

Onsdagen den 12 september vandrade hela lågstadiet iväg från skolan till Svedmyraskogen. Där väntade magister Antonio med roliga samarbetsövningar.

Vi delades in i mindre grupper där vi bl a fick försöka att förflytta oss hela gruppen (12 elever per grupp) med hjälp av liggunderlag mellan två koner. Ingen fick ramla av utan det gällde att hjälpas åt så att alla var med. En annan station var åka skidor 4 elever tillsammans på ett par skidor. Tredje stationen var att gruppen skulle klara av att ta sig igenom två rockringar utan att släppa händerna från varandra. Sista stationen innebar att man i gruppen skulle hitta material i skogen och stapla så högt det går utan att stapeln föll.

Efter samarbetsövningarna åt vi vår medhavda lunchmatsäck och efter lite fri lek promenerade vi tillbaka till fritids.

Hälsningar
eleverna i klasserna 1, 2 och 3

Skelettbygge i klass 5

I klass 5 jobbar vi nu med kroppen på NO-lektionerna. Ett sätt att få lite koll på hur vårt skelett ser ut är att bygga ett eget – av sand. Detta fick eleverna ägna sig åt en eftermiddag i september. I grupper om sex elever fick de prova på att få ihop ett skelett.

Enkelt? Nej, inte alls så lätt som det ser ut! Först gällde det att få alla delar på plats utan att blanda ihop överarmsben och lårben. Och varför blev armen så kort? Ja, helt enkelt därför att det saknades ett ben! Vilken hand ska nu sitta på vilken sida? Just det, tummen pekar mot kroppen!

Sen var det bara den praktiska biten med att lyckas vända på formarna utan att råka hälla ut sanden, men alla grupper lyckades till sist få ihop ett snyggt skelett. Alla jobbade engagerat och tyckte nog att det var en ganska rolig lektion. Det tyckte i alla fall fröken!

Fröken Ania, no-lärare på mellanstadiet

Respektera hastighetsbegränsningarna

Många av våra föräldrar kör sina barn till skolan/förskolan och har ibland lite bråttom. Skolans grannar på Hemmansvägen vill uppmärksamma oss alla på att hastighetsbegränsningar även gäller på denna väg och att vi ska köra lugnare.

Kanske har du inte varit inne på Schoolsoft ännu och läst rektors budskap. Därför kommer det även här:

Grannarna i området bakom skolan har hört av sig och hävdar att en del av er kör alldeles för fort på Hemmansvägen när ni hämtar och lämnar era barn hos oss. Vi vill ha en god relation med våra grannar varför jag ber er att köra försiktigt och respektera hastighetsgränserna.
Tack
Mats Hansén
rektor

 

Sakfrågan 2018 – Partierna är oense om religiösa friskolor

Om en vecka är valet över. En fråga som är aktuell hos de olika partierna och påverkar oss på vår skola, är den om religiösa friskolor, dvs. konfessionella friskolor, ska förbjudas. I Sverige finns ca 4000 friskolor. 66 av dessa är konfessionella. 54 av de 66 är kristna, 11 muslimska och en judisk. Religionen får inte prägla undervisningen, däremot får skolan ta hänsyn till konfessionella aspekter utanför undervisningen – ledigheter, mathållning, mm.

Här följer fakta om hur de olika partierna ställer sig till religiösa friskolor. Omni har bett alla riksdagspartier att svara på följande frågor:
• Ska den svenska skolan förstatligas?
• Bör religiösa friskolor förbjudas? 

Kristdemokraterna:

• KD vill inte se ett förstatligande i dagsläget men öppnar för att frågan kan omprövas om utvecklingen i skolan skulle försämras.
• Partiet vill inte att religiösa friskolor förbjuds. Dagens skollag är bra, menar partiet, och pekar på att det är förbjudet med konfessionella inslag under undervisningstid men tillåtet i den del av utbildningen som ligger vid sidan om undervisningstiden.

Moderaterna:

• Staten behöver ta ett större ansvar för att vända utvecklingen av dåliga skolor, enligt M. Ytterst ska staten kunna stänga skolor som inte förbättrats, oavsett om det är en kommunal skola eller en fristående, anser partiet. M har däremot inget förslag om att förstatliga skolan.
• Skolor som inte följer svensk lag ska förbjudas enligt M men partiet har inget förslag om att förbjuda religiösa friskolor. Däremot anser partiet att tillsynen måste förbättras och eventuella sanktioner skärpas.

Sverigedemokraterna:

• SD vill förstatliga skolan eftersom partiet anser att en statlig huvudman skulle öka jämlikheten och minska segregationen. En statlig huvudman för skolans kringpersonal skulle också öka möjligheterna för lärarna ”att vara just lärare”.
• Partiet vill införa stopp för etablering av nya religiösa friskolor. Bakgrunden är enligt SD att missförhållanden uppdagats i sådan verksamhet, däribland diskriminering och brott mot ”svenska grundläggande värderingar”.

Socialdemokraterna

• S vill att staten tar ett större ansvar för skolans likvärdighet och kunskapsresultat genom tydligare och vissa fall mer statlig styrning. Partiet vill däremot inte ändra huvudmannaskapet.
• Partiet vill förbjuda religiösa friskolor. Enligt partiet spär religiösa friskolor på segregationen. Enigt S ska föräldrar och elever vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap. ”Det är lärare och rektorer som ska styra skolan, inte präster och imamer.”

Miljöpartiet

• MP vill inte förstatliga skolan men vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. Det kan enligt partiet ske genom att staten sluter samarbetsavtal med skolor som behöver hjälp att vända dåliga resultat.
• Enligt MP är ett förbud mot konfessionella friskolor inte förenligt med Europakonventionen men partiet vill skärpa regelverket. ”Men inget barn ska i någon svensk skola utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan.”

Vänsterpartiet:

• V vill att skolan ska förstatligas för att garantera likvärdighet, vad gäller utbildningskvalitet och ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.
• Alla skolor, oavsett huvudman, bör vara helt fria från religiösa inslag, enligt V. Partiet menar att det inte spelar någon roll om det rör sig om obligatoriska eller frivilliga inslag.

Centerpartiet:

• C vill att kommunerna även fortsättningsvis har ansvaret för skolan, eftersom man anser att beslut tas bäst nära de människor som besluten rör. Partiet tror inte att man löser bristande likvärdighet genom att skolan förstatligas.
• Partiet vill inte se ett förbud mot religiösa skolor, skolor ska kunna ha olika inriktning och huvudmän. Höga krav ska ställas på alla skolor och skolor som inte lever upp till ställda krav ska kunna stängas, understryker C.

Liberalerna:

• L vill förstatliga skolan igen. Enligt partiet ökar likvärdigheten och kvaliteten för alla elever i hela landet genom att staten kan styra och fördela resurser. L menar också att staten som huvudman och en högre lönenivå kan göra läraryrket till ett högstatusjobb igen.
• Partiet vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor och stoppa befintliga från att utöka antalet elever. L vill också att Skolinspektionen ska granska skolor med religiösa inslag samt friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund.

Källa: https://omni.se/partierna-ar-oense-om-religiosa-friskolor/a/On75ol

Här följer fler länkar om du är ytterligare intresserad:
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/
https://www.metro.se/artikel/stor-guide-det-vill-partierna-i-skolfr%C3%A5gan
https://sites.jmk.su.se/laget/958-friskola-eller-kommunal-sahar-tycker-partierna
http://skolvarlden.se/artiklar/det-har-vill-partierna-med-skolan
https://www.expressen.se/nyheter/ministern-religiosa-friskolor-en-valfraga/

Källa: Humanisterna.se

 

 

Glada barn, hejarklackar och massa vatten

Nu har vi efter ett långt och härligt sommarlov börjat nian och det första som händer för oss efter skolstarten är att hålla stationer på skolans Kick Off. Roligare sätt att börja nian är svårt att tänka sig!

Rektor Mats meddelar vilka två lag som gått till final. Spänningen är olidlig!

Planeringen gjordes mestadels innan sommarlovet där vi fick komma med idéer till stationer och bestämma vem som skulle ansvara för vilken station. Vi var för det mesta två på en station så när man väl fått reda på vem man skulle vara med var det bara att sätta sig ner och planera poängsättning, material och vad vi skulle göra ifall något skulle gå fel. Vips var planeringen klar och nedskriven, vi försvann ut på sommarlov och när vi väl kom tillbaka var det riktigt skönt att få papperen med all information vi kanske skulle ha glömt bort. Efter skolstarten fick vi stanna kvar i någon timme för att realisera alla våra planer och se till att allting verkligen fungerade, för att på torsdagen bara ställa fram allting och så småningom välkomna det första laget. Vår station hette “Splash” och inte helt utan anledning, skulle det visa sig… Det var nämligen väldigt många som blev blöta när de skulle fånga en plastmugg fylld med vatten i luften. Även vi fick känna på hur skönt det var några gånger!

Vi ansvarade för en bana var för att göra det hela smidigare, och vi tyckte att det hela gick väldigt bra och framför allt var väldigt roligt. Mer tur med vädret kunde vi inte ha, solen sken och det var varmt utan att bli hett.

Samtidigt fick man se många fina exempel på den speciella gemenskapen här på skolan. Äldre elever hjälpte de yngre, både med att förstå vad de skulle göra och var med dem hela tiden, sedan var det de yngre som hjälpte sina äldre kompisar samt lärare att finslipa sin teknik för att fånga muggen, nästan alla lärare var med och deltog med liv och lust och ett flertal kom med riktigt snälla komplimanger om stationen. Det som dock värmde allra mest var när man såg många lag heja och peppa varandra hela tiden och applådera vilt hur det än gick. Man kände verkligen hur bra de lagen samarbetade och jag kan säga att många som fick de högsta poängen var de som hade en bra stämning och hjälpte varandra, vilket i och för sig kunde ha berott på att vi gav dem extrapoäng för det… jodå, några lyckades skrapa ihop välförtjänta tio poäng på det sättet!

Årets vinnare på Kick off-dagen: Lag Dante. Stort grattis till hela laget!!

När alla lag varit hos oss var det bara att plocka ihop våra saker och gå upp till vår korridor igen för att vänta på resultaten. Finalen bestod av tävling i straffkast mellan de två lagen med bäst poäng. Priset var, som vanligt, äran och förmånen att hämta glass först. Blev någon förvånad när vi säger att det var magister Dantes lag som tog hem det hela?

Så nu hoppas vi att resten av läsåret blir lika bra som den här dagen, med samma härliga stämning som vi fick ta del av – och ni glömmer väl inte bort att fortsätta peppa varandra, eller hur?

Av Emilia och Nadia Piotrowska

 

Välkomna till ett nytt läsår den 22/8 2018!

Vi hälsar alla elever hjärtligt välkomna till S:t Eriks katolska skola och läsåret 2018/19. 

Läsåret inleds onsdagen den 22/8 kl. 10 med gemensam mässa för eleverna i klass 2 – 9. Upprop sker i klassrummet efter mässan.

Obs! Förskoleklass samt klass 1 träffas i sina klassrum kl. 09.00.
Högstadieklasserna träffas i respektive klassrum kl. 09:45.

Torsdag: Kick off-dag. Mer information ges av klasslärarna.
Fredag: Lektion enligt schema.

 

S:t Eriksdagen den 18 maj är en fin tradition. Här förra årets vinnare.
”Bästa dagen på året!” enligt våra elever.

Upprop klass 1

Skolstarten närmar sig och om en vecka, onsdagen den 22 augusti, är det dags igen för uppropsdag.

Klass 1 har upprop i klassrummet klockan 9.00. Därefter går man hem eller till fritids.

De som vill närvara vid mässan  för hela skolan kl. 10 gör det tillsammans med sina föräldrar och sitter då längst bak i kapellet.

Välkomna!

Mvh
Fröken Åsa

 

Instruktionsfilm om nyheter i Google Classroom

Snart är det dags för skolstart igen. Vi ser verkligen fram emot att få träffa alla elever igen, nya som gamla. Förändringar har skett, kollegor har gått i pension eller slutat, och nya har kommit istället.

En förändring har skett även med Google Classroom, ett digitalt verktyg lärare och elever använder dagligen och som vi hoppas att alla målsmän också ska känna till. Ju mer samarbete desto bättre för eleven!

Jag delar därför här en informativ film om Google Classroom gjord av en av Sveriges duktigaste lärare, Sara Bruun. Den är inte lång men väldigt informativ. Elev, målsman, kollega, ta dig tid att se den före skolstart!

Klicka på Google Classroom för att komma till filmklippet! Instruktionsfilm om nyheter Google Classroom.

//Kristina Klempt, lärare

Arkiv