Home » Arbetsgrupper – personal » Skyddskommitté

Skyddskommitté

Syftet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet genom att skapa en god arbetsmiljö. Denna bidrar i sin tur till att alla, både personal och elever, trivs och fungerar väl på skolan. En tillfredsställande och trivsam arbetsmiljö utmärks av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, variation, samarbete och sociala kontakter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av skolans kvalitetsarbete, som fortgår. Under de närmaste tre åren fokuserar vi extra mycket på en hälsosam livsstil.

Arkiv