Home » Arbetsgrupper – personal » Profilgruppen

Profilgruppen

Ansvaret för att överföra och fostra barnen i den katolska tron är primärt en angelägenhet för respektive familj.

S:t Eriks Katolska Skola vill dock bistå vårdnadshavarna i denna uppgift genom att erbjuda eleverna verktyg (såsom daglig bön och regelbundet mässfirande) för att växa i kunskap och förståelse för den katolska kyrkans lära och praktik.

Skolan främjar en kristen människosyn byggd på den ”Den gyllene regeln”: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”.  Detta förhållningssätt är starkt förknippat med skolans värdeord – ÄRVA (ärlighet, respekt, vänlighet och ansvar). Vi fortsätter alltså i samma anda som skolans grundare, Skolsystrarna de Notre Dame.


Profilgruppen består av:
Mats Hansén                                  rektor
Asay Silfverling                               arbetslag 1
Anna Ekholm                                  arbetslag 2
Helena Goméz                                arbetslag 2
Szilvia Kalocsi Belina                      arbetslag 3
Dante Acevedo Reveco                  kurator
Monica Vargas Rozas                     FSK

Arkiv