Home » Arbetsgrupper – personal » LGR – Skolans ledningsgrupp

LGR – Skolans ledningsgrupp

Ledningsgruppen träffas en gång i veckan. Det är i ledningsgruppen som den dagliga verksamheten på vår skola planeras och utvärderas.

LGR består av:

Mats Hansén                                                  rektor
Josefine Johnsson                                         förstelärare/rektors ställföreträdare
Bozena Tercjak                                              bitr. förskolechef
Jelica Spajic                                                   skolintendent

Arkiv