Home » Arbetsgrupper – personal » EHT – Elevhälsoteam

EHT – Elevhälsoteam

Enligt Skollagen ska elevhälsa ”omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Det består av rektor, kurator, och skolsköterska. De rådgör med speciallärare, skolläkare, skolpsykolog, SVA-lärare och övriga lärare.

EHT består detta läsår av:

Mats Hansén                     rektor
Josefine Johnsson             biträdande rektor/biträdande förskolechef
Dante Acevedo Reveco     kurator
Inga-LIll Ellner                    skolsköterska
Erik Tiainen                        speciallärae
Päivi Tiainen                      speciallärare
Martina Cvilak Acevedo     speciallärare
Jenny Klefbom                   skolpsykolog (vid behov)

Arkiv