Home » Arbetsgrupper – personal » Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

Enligt Skollagen ska elevhälsa ”omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Det består av rektor, kurator, och skolsköterska. De rådgör med speciallärare, skolläkare, skolpsykolog, SVA-lärare och övriga lärare.

Elevhälsoteam läsåret 2015/16

 

Från vänster: Erik Tiainen, Anna Hols Rudnicki, Inga-Lill Ellner, Dante Acevedo Reveco, Martina Cvilak, Mats Hansén

Arkiv