Home » Arbetsgrupper – personal

Arbetsgrupper – personal

BESKRIVNING Personalen på skolan är indelad i fem arbetslag (AL), som arbetar med organisations och undervisningsfrågor. Utöver de grupperna har vi arbetsgrupper som arbetar med specifika områden: elevhälsa (Elevhälsoteam) mobbnings- och kränkningsfrågor (LBT- likabehandlingsteam), den katolska profilen (Profilgruppen), elevfrågor (Elevråd), stöd till eleverna (Kamratstödjare). läs- och språkutveckling (Läsgruppen) kulturprojekt (Skapande Skola-teamet) matteverkstad (Mattegrupp)

Arkiv